POM West-Vlaanderen zoekt Cluster Developer Duurzaam Bouwen

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Kortrijk
Solliciteren tot

Doelstelling van de functie

Als cluster developer duurzaam bouwen vertrek je vanuit de noden en de opportuniteiten van WestVlaamse kmo’s in de bouwsector en vertaal je deze opportuniteiten in concrete projecten. In samenwerking met de sectorpartners en kennisinstellingen zet je deze projecten op en leidt je deze (mee) in goede banen. Je bouwt de cluster verder uit. Op deze manier zet je in op het versterken van deze kmo’s en bouw je mee aan een duurzame bouwsector.

Functiecontext

De strijd tegen de klimaatverandering vraagt een andere manier van bouwen: circulair en energetisch bouwen en renoveren, hergebruik en recyclage van materialen, nieuwe (biobased) materialen met een lagere milieu-impact. Met de werking Fabrieken voor de Toekomst wil POM West-Vlaanderen de bedrijven uit de speerpuntsectoren ondersteunen bij hun innovatie. Team kenniseconomie staat in voor de organisatie van deze werking. De cluster duurzaam bouwen zet specifiek in op het thema circulair beton binnen het project Concrete Circularity Center, maar wil duurzaam bouwen ook in brede zin stimuleren vanuit de thema’s energie, materialen, biodiversiteit, water, gezondheid en ruimte.

Functieomschrijving

Volgende taken behoren tot je takenpakket:

1. Je coördineert projecten rond duurzaam bouwen (projecten onder de noemer ‘Concrete Circularity Center’):

 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van acties en volgt de voortgang van de acties op. Je zoekt oplossingen om de nodige resultaten te bereiken en rapporteert hierover.

 Je organiseert overleg met interne en externe partners (kennisinstellingen, bouwsector, interne partners …) en stemt werkzaamheden van verschillende betrokkenen op elkaar.

 Je maakt afspraken, volgt gemaakte afspraken op en ziet toe op de correcte uitvoering ervan.

 Je stuurt bij waar nodig om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

 Je zorgt voor opvolging en regelmatige voortgangsrapportages, zowel op vlak van het projectbudget als omtrent de algemene voortgang van het project.

 je staat in voor de optimale informatiedoorstroming en communicatie en dit zowel intern als extern

 je zorgt voor een efficiënt en kostenbewust aangestuurd project conform geldende weten regelgeving, kaders en afspraken.

2. Je bouwt de clusterwerking duurzaam bouwen verder uit en treedt op als verbindende factor.  Je verdiept je verder in de sector. Je bouwt inhoudelijke en technische kennis op en monitort de evoluties en innovaties binnen het domein duurzaam bouwen

 Je legt contacten met bedrijven uit de hele bouwsector en bouwt een sterk netwerk uit met partners zoals WTCB, Vlaanderen Circulair, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, administraties, overheden en andere stakeholders.

 Je ondersteunt bedrijven met eerstelijnsadvies en verwijst door naar relevante expertise in het partnernetwerk.

Voor verdere informatie omtrent de aanwervingsvoorwaarden, het functieprofiel, het aanbod en de selectieprocedure: zie www.pomwvl.be/vacatures