ODE-Vlaanderen zoekt Directeur ODE-Vlaanderen

Betaalde job Voltijds
Plaats van tewerkstelling: Brussel
Sector: Bouwen en wonen Circulaire economie Energie Klimaat Milieu
Solliciteren tot

Algemeen 

ODE Vlaanderen vzw, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, brengt meer dan driehonderd bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en samen duurzame energie op de kaart te zetten. ODE is de belangrijkste stakeholder en spreekbuis inzake hernieuwbare energie en restwarmte voor de Vlaamse en federale overheden. 

ODE ondersteunt als koepel de werking van de verschillende platformen of sectororganisaties inzake dienstverlening en informatie-uitwisseling: Bio-Energie platform, PV Vlaanderen, Warmtepomp Platform, Vlaamse Windenergie Associatie VWEA, Warmtenetwerk Vlaanderen, en zet ook systeemintegratie actief op de agenda.  

 

Als leidinggevende zal je resultaatgericht werken op volgende domeinen:  

 

 1. Werking van de organisatie: 

De directeur zorgt voor de dagelijkse leiding van de organisatie in nauwe samenwerking met het team van medewerkers. Hij/zij stuurt vanuit een coachend leidinggeven de medewerkers van de organisatie rechtstreeks aan. Hij/zij staat in voor de horizontale dienstverlening binnen de vzw (o.a. financiën, personeel, platformwerking, …). 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 • de verantwoordelijkheid opnemen voor het algemene management van de organisatie; operationeel beheer van de VZW. 
 • zorgen voor de effectieve en efficiënte dagelijkse werking;  
 • motiveren, begeleiden en coachen van de medewerkers om tot de vooropgestelde doelstellingen te komen; 
 • beheer van de financiën, zorg dragen voor de financiële gezondheid van de organisatie en hierover rapporteren aan het Bestuursorgaan; 
 • goede samenwerking van de ODE platformen bewerkstelligen en mede op basis van deze dialoog de strategie uitzetten;  
 • stakeholder- en ledenmanagement 
 • voorzitten en/of bijwonen van werkgroepen vanuit een nauwe interactie met het ODE team en haar platformen; 
 • Voorbereiden van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering in nauwe samenwerking met team, en actieve terugkoppeling naar het team; 

 

 1. Strategie, visie & vertegenwoordiging: 

In samenspraak met Bestuursorgaan zet de directeur de krijtlijnen uit voor de strategie en visie van de organisatie en werkt samen met de medewerkers aan de realisatie hiervan. 

Dit omvat onder meer volgende taken:  

 •  strategie en visie uitwerken en implementeren door het uitzetten en opvolgen van concrete doelstellingen;  
 • zorgen voor een coherent imago van de organisatie bij verschillende stakeholders, waaronder beleidsmakers en media;  
 • uitdragen van beleidsvoorstellen en overleg organiseren met beleidsmakers en stakeholders;  
 • proactieve vertegenwoordiging van ODE op seminaries, in panelgesprekken of in de media in overleg met de platformen;  
 • allianties en/of gezamenlijke standpunten en acties met andere federaties verkennen en nastreven;  
 • valoriseren van expertise in het team bij het opvolgen, structureren, samenvatten en doorzetten van relevante energiedossiers, technologische en marktevoluties, zowel op nationaal als op Europees niveau;  

De directeur rapporteert rechtstreeks aan het Bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur.  

Profiel 

 Kennis en ervaring

 1. Beschikken over de nodige management & coaching vaardigheden en ervaring hebben in het leiden van teams;  
 2. Operationeel en financieel beheer van een vzw of organisatie;  
 3. Ervaring in de sector van (duurzame) energie;  

   

Competenties

- Bruggenbouwer, verbindend;  

- Sterke netwerker;  

- Goede communicatie en negotiatie vaardigheden (Nederlands, Frans en Engels);  

- Duidelijk kunnen verwoorden van complexe materie naar verschillende stakeholders 

- Organisatiebetrokkenheid en gedrevenheid;  

- Collegiaal, teamspeler, coach en motivator;  

- Affiniteit voor technologie en technologische evoluties; 

- Zowel technische als humane vaardigheden 

Ons aanbod 

- Een gevarieerde job in een boeiende werkomgeving binnen een sector in volle expansie  

- Een divers en dynamisch team 

- Een job met verantwoordelijkheid en autonomie  

- Een contract van onbepaalde duur met een voltijdse tewerkstelling  

- Competitieve verloning volgens het niveau van de functie en de relevante kennis en ervaring  

Selectieprocedure 

Solliciteren kan door een gemotiveerde brief met CV te sturen naar vicevoorzitter@ode.be voor 21 juni 2024. Voeg in je motivatie een beschrijving van jezelf in 1 woord toe. Bijkomende informatie over de functie kan opgevraagd worden via hetzelfde mailadres. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een sollicitatiegesprek. De indiensttreding gebeurt zo spoedig mogelijk.