Natuurpunt zoekt Consulent Natuurplanning Vlaamse Ardennen en Denderstreek met Specialisatie bosecologie- en uitbreiding

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Solliciteren tot

Natuurpunt Beheer vzw zoekt voor spoedige indiensttreding op het hoofdkantoor in Mechelen:

Consulent Natuurplanning Vlaamse Ardennen en Denderstreek met Specialisatie bosecologie- en uitbreiding 

(voltijds contract van bepaalde duur – 1 jaar) 

 

Wil je meewerken aan meer natuur en biodiversiteit en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering? Wil je je graag professioneel engageren in de grootste natuurvereniging van Vlaanderen? En zit het herstel en de ontwikkeling van natuur in jouw genen? Dan is deze functie op jouw lijf geschreven!

 

Wat ga je doen?

 • Je werkt in overleg met de lokale vrijwilligers aan het (her)opmaken van natuurbeheerplannen en vergunningsaanvragen voor verschillende natuurgebieden in de regio Vlaamse Ardennen en Denderstreek, in nauwe samenwerking met je collega’s van de Dienst Planning en Projecten, de Dienst Beheer en de Dienst Beleving.
 • Je begeleidt initiatieven die gericht zijn op het in beheer nemen van nieuwe percelen in samenwerking met de Cel NatuurPatrimonium en staat in voor de indiening van verkenningsnota’s voor terreinaankopen in natuurgebieden in de regio Vlaamse Ardennen en Denderstreek.
 • Je werkt projecten uit gericht op herstel van natuur, biodiversiteit, landschap en erfgoed in de natuurgebieden waarvoor jij verantwoordelijk bent, coördineert de uitvoering ervan en zorgt voor de rapportages. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega’s, in he bijzonder de projectmedewerker van je regio.
 • Je volgt de lopende natuurbeheer- en natuurontwikkelingsprojecten op in de natuurgebieden waarvoor je verantwoordelijk bent, alsook de opvolging van ingestelde natuur- en landinrichtingsprojecten.
 • Je staat in voor de communicatie over de lopende natuurbeheer- en natuurontwikkelingsprojecten in nauw overleg met je collega’s.
 • Je evalueert en volgt de resultaten op van het gevoerde natuurbeheer in overleg met de specialisten monitoring, de Dienst Natuurstudie en de vrijwillige medewerkers van Natuurpunt.
 • Je begeleidt initiatieven gericht op een verbeterde openstelling van de natuurgebieden.
 • Je ondersteunt de vrijwilligers en je collega’s met advies rond bosecologie en bosuitbreiding over gans Vlaanderen. Je staat mee in voor de opmaak van bosuitbreidingsplannen.

 

Wie ben jij?

 • Je hebt talent voor organiseren, zin voor initiatief en je kan nieuwe projectmogelijkheden ontwikkelen/schrijven.
 • Je bent resultaatgericht, in staat om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je beschikt over zeer vlotte communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt ervaring in het coachen en motiveren van vrijwilligers.
 • Je hebt goede kennis van het natuurbehoud (natuurherstel en natuurontwikkeling) en de opmaak van natuurbeheerplannen.
 • Je hebt een hoge kennis rond bosecologie, bosuitbreiding, klimaatverandering en CO2-opslag in bossen.
 • Je bent een teamplayer en kan mensen motiveren om zich in te zetten voor natuur, landschap en erfgoed.
 • Je beschikt over een diploma universitair onderwijs richting biologie, bio-ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
 • Kennis over de Vlaamse en Europese wetgeving rond natuurbehoud (inclusief instandhoudingsdoelstellingen) is een pluspunt.
 • Je kan rekenen op degelijke veldkennis (vooral indicatorsoorten en vegetatietypes) en ervaring in monitoring van de resultaten van natuurbeheer.
 • Je hebt kennis van het basisinformaticapakket (Microsoft en Google) en Geografische Informatiesystemen (Qgis).
 • Bij voorkeur beschik je over een rijbewijs B.

 

De vacature in 10 woorden

natuurbeheer en -herstel –  inhoudelijk initiatief  – teamwork – projectwerking – creatief – overleg – resultaatgericht – enthousiasme – coachen - communicatie

 

Wat bieden wij?

Je voert een gevarieerde job uit met een combinatie van terreinwerk (inventarisaties, advies), coaching van vrijwillige medewerkers en opstellen van natuurbeheerplannen en andere dossiers. Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen, dat op 5 minuten wandelafstand gelegen is van Station Mechelen. Je bent vaak aanwezig op het terrein voor bezoeken aan natuurgebieden en voor overleg met vrijwilligers en collega’s. Natuurpunt voert een beleid van hybride werken waarbij deels van thuis uit wordt gewerkt. 

We bieden een contract van 100% voor een periode van 1 jaar aan. De mogelijkheid is zeer reëel dat dit contract verlengd kan worden. Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema A111 (aanvangssalaris is minimum 2.754,91 bruto, relevante ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkweek presteer je in een stelsel van glijdende werkuren tussen 7 en 19u. Je kan opteren voor een 38 uren werkweek of je kan ervoor kiezen om 40u per week te werken en zo ADV-dagen op te bouwen. Over de overige arbeidsvoorwaarden vind je hier alle nodige informatie.

 

Hoe solliciteren?

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “PP2204 Consulent VLA&D". 

Je kan tot en met 17 juli 2022 reageren op deze vacature.

 

Selectieprocedure

Wij hanteren een objectieve selectieprocedure en selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging, fysieke beperkingen

 

Meer informatie?

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met: Koen Houthoofd – celhoofd planning via 0489 90 62 58 of koen.houthoofd@natuurpunt.be

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan contact op met: Wannes Van De Woestyne – medewerker werving en selectie via 015-15 14 60 of wannes.vandewoestyne@natuurpunt.be

 

Privacyverklaring

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring voor sollicitanten.