Natuurpunt vzw zoekt Celverantwoordelijke natuurplanning regio Kempen

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Wil je meewerken aan meer natuur en biodiversiteit in Vlaanderen, ecosysteemherstel en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering? Wil je je graag professioneel engageren in de grootste natuurvereniging van Vlaanderen? Bijt je je graag vast in inhoudelijke natuurbeheerdossiers en zit het coördineren van een gedreven team verantwoordelijk voor de natuurbeheerplannen, beheerkeuzes en monitoring van de Natuurpunt-gebieden in jouw genen? Dan is deze functie op jouw lijf geschreven.

Wie is Natuurpunt?

Kom hier meer te weten over de waarden, de missie en de structuur van Natuurpunt.

Wat ga je doen?

 • Je geeft leiding aan de medewerkers van de regio Kempen binnen de cel Natuurplanning (behorende tot de dienst Planning en Projecten, de regio bestaat uit 10-12 medewerkers). Jouw team is verantwoordelijk voor het begeleiden, vormen en ondersteunen van de beheerteams (vrijwilligers) bij het beheer van onze natuurgebieden, vooral dan wat betreft de opmaak van beheerplannen en erkenningsdossiers, monitoring van de evolutie van de habitatkwaliteit en het uitgevoerde natuurbeheer en de resultaten, het opvolgen van natuurherstelprojecten en het opvolgen van externe, gebiedsgerichte initiatieven en contacten.
 • Als Celverantwoordelijke Natuurplanning voor de hoofdregio Kempen ga je nauw samenwerken met je collega-Celverantwoordelijke Westelijk Vlaanderen, Leemstreek en met het Diensthoofd Planning en Projecten. Je gaat tevens deel uitmaken van de beheerstaf van Natuurpunt.
 • Je staat in voor:
  • het leveren van een bijdrage tot het opmaken, bijsturen en evalueren van een gedragen visie op het natuurbeheer en landschapsbeheer
  • het opmaken van de korte en lange termijndoelstellingen voor de hoofdregio Antwerpse & Limburgse Kempen, in overleg met je collega-celverantwoordelijke, het diensthoofd en de Directeur NatuurBeheer;
  • het toezicht op het halen van de gestelde doelen voor de hoofdregio Antwerpse & Limburgse Kempen;
  • het opmaken, bijsturen en evalueren van de werkplanningen van je medewerkers;
  • de coaching en opvolging van de medewerkers;
  • de organisatie van de opvang van nieuwe medewerkers;
  • het opvolgen van de dossiers bij de verschillende overheden en het (proactief) oplossen van problemen die zich hierbij voordoen;
  • in samenwerking met de dienst financiën, het opmaken en opvolgen van het budget voor jouw cel binnen de begroting voor de grotere natuurbeheerdiensten;
  • het opstellen, ontwikkelen, laten goedkeuren en toepassen van werkmethodes en processen;
  • het detecteren en vertalen van de behoeften van de beheerteams inzake de planning en monitoring en de door de overheid opgelegde vereisten inzake natuurbeheer en coördinerend optreden bij de verdere behandeling ervan, zodat er effectief en efficiënt wordt gereageerd;
  • het volgen van de (wetenschappelijke) ontwikkelingen op vlak van natuurbeheer;
  • het vertegenwoordigen van de vereniging in overlegorganen en relevante fora.
 • Opdat je voeling blijft houden met de materie ben je ook verantwoordelijk voor de opmaak van een aantal eigen plannen en dossier.
 • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en opvolging van een aantal dossiers die gerelateerd zijn aan de werking en prioriteiten van de Dienst Planning en Projecten. Deze dossiers worden bepaald in rechtstreeks overleg met het diensthoofd.
 • Je maakt deel uit van de beheerstaf en bereidt de beheerstaf en dienstvergaderingen, samen met je collega’s, inhoudelijk voor en voorziet hiervoor in de nodige nota’s.
 • Je volgt in overleg met je collega’s en de Directeur Natuurbeheer de relevante beleidsprocessen en wetgeving op. Je fungeert hiervoor als aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid namens Natuurpunt.

 Wie ben jij?

 • Je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent gemotiveerd om voor een natuurbehoudsvereniging te werken en staat achter de missie en doelstellingen van Natuurpunt.
 • Je hebt talent voor organiseren en werkplanning, je bent proactief en resultaatgericht.
 • Je hebt de competenties om een goede leidinggevende te zijn voor je team en weet mensen te motiveren.
 • Je hebt talent voor organiseren, bent resultaatgericht, hebt zin voor initiatief, bent klantgericht naar vrijwilligers toe.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en met deadlines om te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je hebt een grondige kennis van natuurbehoud, natuurherstel en natuurontwikkeling en een goede veldkennis.
 • Ervaring met het opmaken van beheerplannen en monitoringrapporten en het opvolgen van relevante beleidsprocessen is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt ervaring met onderhandelingen en kunt met (beleids)partners en andere stakeholders in dialoog gaan.
 • Je hebt een uitstekende vrijwilligersreflex en zeer goede communicatievaardigheden.
 • Je bent een teamplayer.

De vacature in 10 woorden

people management – leiding geven -  inhoudelijk initiatief  – teamwork – natuurbeheer en -herstel – creatief – overleg – resultaatgericht – enthousiasme – communicatie – zelfstandig werken

Wat bieden wij?

We bieden een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur. Je werkt 38 uren per week van maandag tot vrijdag in glijdende werkuren.

Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema A112 (aanvangssalaris is minimum 2.906,13 bruto, relevante ervaring kan gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met maaltijdcheques en een dertiende maand

Je krijgt een plaats in een team van 35 collega’s en je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Natuurpunt. Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen op 5 minuten van het station van Mechelen. Je kan dit combineren met structureel thuiswerk of de mogelijkheid om te werken in onze regionale werkplekken.

Bij voorkeur start je bij ons zo spoedig mogelijk.

Een uitgebreid overzicht van alle arbeidsvoorwaarden voor verlof, loon, thuiswerk, enz… vind je terug op onze website.

Hoe solliciteren?

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code “PLANNING2101 celverantwoordelijke regio kempen”

Je kan tot en met 27 september 2021 reageren op deze vacature.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure voor deze vacature gaat als volgt:

 • Week van 27 september: Screening op CV en motivatiebrief. Je zal binnen de 10 dagen bericht krijgen of je geselecteerd bent voor een gesprek of niet.
 • Eerste gesprek: 22 oktober 2021.
 • Tweede gesprek (onder voorbehoud): 29 oktober 2021

Wij hanteren een objectieve selectieprocedure en selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, geloofsovertuiging, fysieke beperkingen

Meer informatie?

Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met Stefan Versweyveld – Diensthoofd Planning en Projecten via 015-29.72.59.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of het algemene personeelsbeleid? Neem dan contact op met: Anke Geeraerts – medewerker HR via 015-85 82 62.

Privacyverklaring

Natuurpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Meer hierover lees je in de privacyverklaring voor sollicitanten