Lokaal bestuur Wetteren zoekt Expert ruimtelijke planning / Omgevingsambtenaar

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Wetteren
Solliciteren tot

Wil je graag de ruimtelijke toekomst van Wetteren uitstippelen en deze positief uit te dragen? Wil jij je inzetten voor een duurzame leefomgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lokaal Bestuur Wetteren is op zoek naar een Expert Stadsbeleid - A1-A3, voltijds, contractueel om departement Stadsontwikkeling te versterken. Ben jij de geknipte persoon? Solliciteer dan uiterlijk tot en met 20 september 2021.

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

 

 

 

Functieprofiel:

Als expert stadsbeleid met als specialisatie Ruimtelijke planning en Omgevingsambtenaar sta je in voor het leiden, coördineren, opvolgen en uitvoeren van ruimtelijke projecten. Je draagt bij aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van ruimtelijke planning. Je behandelt ook omgevingsvergunningen en adviseert (interne en externe) collega’s omgevingsambtenaren in dossiers.

Het Team Stadsbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen behandeld en adviezen ingewonnen bij andere teams binnen het lokaal bestuur en bij andere overheden en nutsmaatschappijen om tot een multidisciplinaire besluit te komen. De handhaving van de uitvoering van vergunningen is de verantwoordelijkheid dit team. Ook het opvolgen van de woonkwaliteit, het huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek, dierenwelzijn,…) en het beleid voor de lokale economie behoort tot de taken van dit departement.

Jouw kerntaken zijn:

 • Je zet je expertise van ruimtelijke planning in bij projecten binnen het eigen team en binnen andere departementen.
 • Je geeft advies en zet je kennis in voor het slagen van projecten op ruimtelijk vlak.
 • Je bent dé gesprekspartner van projectontwikkelaars, architecten en bouwpromotoren in de uitwerking van hun projecten op het grondgebied van Wetteren.
 • Projectmatig werken heeft geen geheimen voor jou.
 • Je kent en behartigt de ruimtelijke belangen en behoefte van het lokaal bestuur in projecten van andere overheden en organisaties en zorgt voor een goede terugkoppeling en afstemming binnen het lokaal bestuur.
 • Je kent je weg in ruimtelijke procedures.
 • Je staat in voor de behandeling van omgevingsvergunningen binnen de geldende wetgeving en bijpassende procedures en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Jouw focus ligt op het nastreven van goede ruimtelijke ordening op het grondgebied Wetteren. Dit geldt voor projecten, nieuwe vergunningsaanvragen, regularisaties of handhaving Ruimtelijke Ordening.
 • Je werkt nauw samen met de omgevingsambtenaren om de burger, projectontwikkelaars en/of architecten te begeleiden bij al hun vragen in de materie van Ruimtelijke ordening. Op een proactieve wijze dragen jullie de visie en strategie van ruimtelijke ordening uit en worden overtredingen vermeden.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk: Samenwerken - Professionaliteit - Enthousiasme - Klantgerichtheid

Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen: www.wetteren.be/vacatures.

 

 

 

Verwacht:

 • Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in een bouwkundige of bouwtechnische richting) of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma, komen evenwel in aanmerking indien deze beschikken over relevante beroepservaring én slagen voor een niveau- of capaciteitstest.
 • Je bent geboeid door stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je bent vertrouwd met de verschillende aspecten van grondgebonden ruimtelijke projecten, de bijhorende wetgeving, de tendens op vlak van duurzame ontwikkeling, …
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om met publieke, semipublieke en private partners doelgericht te negotiëren
 • Je bent een teamplayer, klantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
 • Je kan probleemoplossend denken, hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig.

 

 

 

Aanbod:

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 3.34%
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Hoe solliciteren?
Bezorg volgende documenten ten laatste op 20 september 2021:
• uitgebreid curriculum vitae,
• begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
• diploma
• uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)
via mail naar sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com

Meer weten?
• Over de procedure: contacteer Annelies Van Rysselberghe, Expert Personeel, vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50
• Over de functie-inhoud: Joke Zanders, Teamcoach Stadsbeleid, joke.zanders@wetteren.be
Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures

ruimtelijke ordening, RUP, ruimtelijke planning, masterplan, stedenbouwkundig, beleidscoördinator, bestuurssecretaris, projectcoördinator, projectmanagement, bestuurssecretaris, bouw, Oost-Vlaanderen, openbaar domein, handhavingsambtenaar, bouwmisdrijven ,milieumisdrijven, ruimtelijk planner, projectontwikkelaar, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningendecreet, VLAREM, stadsontwikkelingen beleid, architect