Lokaal bestuur Wetteren zoekt Deskundige omgevingsambtenaar

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Wetteren
Solliciteren tot

Wil je graag meebouwen aan de ruimtelijke toekomst van Wetteren als Deskundige stadsbeleid (omgevingsambtenaar en handhaving ruimtelijke ordening)? Wil jij je inzetten voor een duurzame leefomgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lokaal Bestuur Wetteren is op zoek naar een Deskundige Stadsbeleid - B1-B3, voltijds, contractueel om departement Stadsontwikkeling te versterken. Ben jij de geknipte persoon? Solliciteer dan uiterlijk 20 september 2021.
Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

 

 

 

Functieprofiel:

Als deskundige stadsbeleid met specialisatie omgevingsambtenaar en handhaving ruimtelijke ordening behandel je aanvragen omgevingsvergunningen, hou je toezicht op de naleving van de stedenbouwkundige regels en ga je optreden wanneer deze regels worden overtreden.
De deskundige stadsbeleid draagt bij aan het stimuleren van het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in Wetteren door het vergunningenbeleid, ruimtelijke planning, handhaving en een proactieve communicatie.

Jouw kerntaken zijn:

 • Je staat in voor de behandeling van omgevingsvergunningen binnen de geldende wetgeving en bijpassende procedures en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen;
 • Je verstrekt stedenbouwkundige inlichtingen en geeft duidelijke interne en externe adviezen.
 • Je staat in voor de uitrol en toepassing van het gemeentelijk handhavingsplan ruimtelijke ordening en draagt de visie en strategie actief uit en houdt het up-to-date.
 • Jouw focus ligt op het nastreven van goede ruimtelijke ordening op het grondgebied Wetteren. Dit geldt voor nieuwe aanvragen, regularisaties of handhaving Ruimtelijke Ordening.
 • Je werkt nauw samen met de omgevingsambtenaren om de burger, projectontwikkelaars en/of architecten te begeleiden bij al hun vragen in de materie van Ruimtelijke ordening. Op een proactieve wijze dragen jullie de visie en strategie van ruimtelijke ordening uit en worden overtredingen vermeden.
 • Je zet samen met de collega omgevingsambtenaren in om het respect voor stedenbouwkundige regels te verhogen. Je zet in op een zowel proactieve, reactieve, als bemiddelende aanpak. Je voorkeurstijl daarbij is een probleemoplossende communicatie;
 • Je denkt mee in de opmaak van beleid en de uitvoering van projecten op gebied van Ruimtelijke planning.
 • Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht, in het bijzonder van de stedenbouwkundige handelingen;
 • Je treedt op als verbalisant en voert je controles uit om na te gaan of voorschriften en regels in verband met ruimtelijke ordening, bouw en vergunningen correct worden nageleefd. Nadat je de nodige vaststellingen hebt gedaan, maak je een rapport waarin je jouw vaststellingen beschrijft en de situatie analyseert. Op basis daarvan geef je in eerste instantie informatie of werk je voorstellen, adviezen en oplossingen uit;
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk: Samenwerken - Professionaliteit - Enthousiasme - Klantgerichtheid

Op de website van de gemeente Wetteren kan je de volledige functiebeschrijving nalezen: www.wetteren.be/vacatures.

 

 

 

Verwacht:

 • Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma, komen evenwel in aanmerking indien deze beschikken over relevante beroepservaring én slagen voor een niveau- of capaciteitstest.
 • Je bent geboeid door stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je bent een teamplayer, klantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
 • Je kan probleemoplossend denken, hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig.

 

 

 

Aanbod:

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 3.34%
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Hoe solliciteren?
Bezorg volgende documenten ten laatste op 20 september 2021:
• uitgebreid curriculum vitae,
• begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
• diploma
• uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)
via mail naar sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com

Meer weten?
• Over de procedure: contacteer Annelies Van Rysselberghe, Expert Personeel, vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50
• Over de functie-inhoud: Joke Zanders, Teamcoach Stadsbeleid, joke.zanders@wetteren.be
Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures

Trefwoorden: ruimtelijke ordening, RUP, ruimtelijke planning, masterplan, stedenbouwkundig, beleidscoördinator, bestuurssecretaris, projectcoördinator, projectmanagement, bestuurssecretaris, bouw, Oost-Vlaanderen, openbaar domein, handhavingsambtenaar, bouwmisdrijven, milieumisdrijven, ruimtelijk planner, projectontwikkelaar, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningendecreet, VLAREM, stadsontwikkeling