LOKAAL BESTUUR MACHELEN zoekt Teamleider openbaar domein C4-C5 (groen/rein&wegen)

Betaalde job Voltijds
Machelen
Solliciteren tot

Doel van de dienst

De technische dienst heeft als doel de gehele (gebouwen)infrastructuur en openbare ruimte van de gemeente te beheren, te onderhouden of nieuw in te richten. 

We gaan voor een professionele, kwaliteitsvolle dienstverlening met oog voor ecologie, duurzaamheid en energie-efficiëntie. 

Het team onderhoudt en beheert het openbaar domein op een ecologische, duurzame en energie-efficiënte wijze. Dit betreft het dagelijks, periodiek en preventief onderhoud enerzijds en aanleg en herstellingen anderzijds.

Doel van de functie

De teamleider organiseert en optimaliseert de operationele werking van het team, bestaande uit meewerkende ploegverantwoordelijken, arbeiders en hulparbeiders.

Resultaatsgebieden

 1. Coördineren van werken in eigen beheer en onderhoudswerken door derden

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Meewerken aan de opmaak van de jaarplanning voor (her)aanleg, inrichting en onderhoud van het openbaar domein (gemeentelijk groen en wegen), zorgen voor uitvoering ervan
 • Formuleren van voorstellen in verband met oplossingen en aanpak in allerlei technische dossiers.
 • Opvolgen en afwerken van meldingen/klachten, gedaan door burgers/collega’s en beleidsmensen inzake problemen op het openbaar domein
 • Opvolgen van onderhoudswerken en herstellingswerken aan groen, wegen en voetpaden in de gemeente door eigen diensten
 • Opvolgen van werken in uitvoering op technisch en budgettair vlak
 1. Organiseren en coördineren van de werking van het team

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Opmaken van een efficiënte planning voor het team
 • Verlenen van technisch advies inzake beheer van groen en wegen
 • Leveren van specifieke vakinhoudelijke bijdragen aan projecten
 • Opvolging van de vergunningen inname openbaar domein (IOD)
 • Opmaken van werkbonnen

 

 1. Leidinggeven aan de medewerkers van het team

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Het aansturen, opvolgen en coachen van de medewerkers, feedback geven
 • Zorgen voor een efficiënte en werkverdeling
 • De continuïteit van het team verzekeren (verlofaanvragen, overuren, permanentie, …)
 • Mee uitzetten, ondersteunen en bewaken van de doelstellingen binnen het team
 1. Instaan voor vlotte en correcte kennisoverdracht en informatiedoorstroming

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Zorgen voor een adequate rapportering aan de teamcoördinator en het diensthoofd TD
 • Zorgen voor goede informatie en communicatie binnen het team door teamoverleg
 • Zorgen voor een efficiënte kennisoverdracht tussen medewerkers
 • Vertalen van de wetgeving en regelgeving in werkbare procedures en richtlijnen voor de medewerkers
 1. Beheren van het budget van het team

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Opstellen van een budgetvoorstel, controleren en goedkeuren van vorderingsstaten, inkomende facturen
 • Opmaken/controleren van bestelbonnen
 1. Instaan voor een vlotte en correcte communicatie met de verschillende betrokkenen

Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Onderhouden van goede interne en externe contacten/andere overheden/nutsmaatschappijen/aannemers
 • contact onderhouden met andere ploegen, andere gemeentelijke diensten
 1. Leergierig zijn en openstaan voor veranderingen

Dit omvat o.m. volgende taken :

 • De nodige vorming volgen, de kennis kunnen integreren in de werking van de dienst
 • Zichzelf voortdurend verbeteren, bereid zijn tot leren en groeien met veranderingen en de organisatie

Het takenpakket van een gemeente is verscheiden. Het is mogelijk dat jouw diensthoofd of  teamcoach ruimte  je andere taken geeft in overeenstemming met je profiel/ competenties.

Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt minstens een diploma secundair onderwijs bij voorkeur in een technische richting EN 4 jaar professionele ervaring in het groenbeheer OF 4 jaar professionele ervaring in het wegenbeheer.
 • Je hebt een bewijs van goed gedrag en zeden ( geen bezwarende overtredingen)
 • Het lokaal bestuur beslist over de mate waarin de relevante ervaring wordt erkend.
 • Je bent medisch geschikt voor de functie (medisch onderzoek gebeurt door de arbeidsgeneesheer bij aanwerving)
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal
 • Je hebt minimaal een rijbewijs B, een rijbewijs C is een troef. Heb je geen rijbewijs C, dan kan het lokaal bestuur je opleggen om (tijdens de diensturen) de nodige vorming hiertoe te gaan volgen.

Examenprogramma

- een pc-proef: één of meerdere gevalstudies gebaseerd op probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen. (

- een mondelinge proef: een interview waarin de technische kennis en bepaalde competenties vereist voor de functie grondig worden bevraagd en waarin gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein.

- een assessment door een erkend selectiebureau.

Om als geslaagd beschouwd te worden, moet je 50% van de punten behalen op de pc-proef en mondelinge proef afzonderlijk, en 60% op het geheel van deze proeven. 

Op het assessment moet je de beoordeling ‘geschikt’ of ‘geschikt met ontwikkelingspunten’ krijgen om als geslaagd te worden beschouwd en om in aanmerking te komen voor indiensttreding.

Arbeids- en loonvoorwaarden

Je salaris bij een openbaar bestuur kan niet onderhandeld worden en ligt vast. We houden rekening met barema’s.  We kunnen rekening houden met ervaringen die je opdeed bij vorige werkgevers als deze relevant zijn voor de job.

Geldelijke anciënniteit binnen de openbare sector wordt sowieso overgenomen. Anciënniteit binnen de privésector of als zelfstandige kan na goedkeuring worden overgenomen als ze relevant is voor de functie.

Volgens barema C4-C5

Geïndexeerde bruto maandwedde: minimum € 2.691,30 en maximum € 4.250,94 (voltijds)

Bijkomende voordelen:

 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • Hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelig tarief aan te sluiten
 • 35 dagen betaalde vakantie na 1 kalenderjaar voltijdse prestaties
 • 14 feestdagen
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Flexibele arbeidstijden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Tevens is het lokaal bestuur Machelen-Diegem aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren
 •  
 • Kandidatuurstelling

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

 • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
 • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
 • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 3 november 2021.

Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap.

Extra informatie

Wil je nog meer informatie?

Contacteer de personeelsdienst tijdens de kantooruren:  ( 02 254 12 58 )