LOKAAL BESTUUR MACHELEN zoekt Arbeider Rein & wegen D1-D3

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Machelen
Solliciteren tot

Resultaatsgebieden

 

 1. Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden
  • Grond- en funderingswerken uitvoeren
  • Uitgraving opvullen en aandammen
  • Bestrating plaatsen in verschillende materialen
   • Dalstenen
   • Kasseien
   • Asfalt
   • Beton
   • Klinkers
  • Voegen van de bestrating

 

 1. Plaatsen, herstellen en onderhouden van verkeerssignalisatie, straatmeubilair, ed.
  • Verkeersborden en palen plaatsen en vervangen
  • Wegmarkeringen aanbrengen
  • Plaatsen van zitbanken en vuilnisbakken

 

 1. Onderhoud van het werkmateriaal:
 • zorgen voor een goed nazicht en onderhoud van het werkmateriaal (machines, toestellen, gereedschap, …) volgens de gebruiksvoorschriften en de algemene principes van goed vakmanschap
 • het werkmateriaal controleren op veilige en efficiënte werking
 • werkkleding en beschermingsmiddelen onderhouden
 • basisonderhoud voertuigen
 • melden van defecten aan machines en gereedschap aan de verantwoordelijke
 • ordelijk en net houden van de werkplaats

 

 1. Praktische ondersteuning bij organisatie gemeentelijke evenementen (manifestaties, feestelijkheden, recepties, …):
 • plaatsen van aangepaste signalisatie
 • installeren, opstellen en afbreken van de nodige materialen en installaties

 

 1. Veiligheid
 • zorgen voor een veilige uitvoering van de werken
 • rapporteren van onveilige situaties
 • gebruik maken van de nodige veiligheidsinstructies

 

 1. Vorming
 • bereid zijn de nodige vorming te volgen
 • de opgedane kennis integreren in de werking van de dienst

 

Verruimende bepaling

Op vraag van de meewerkende verantwoordelijken of een hiërarchische overste verricht de werknemer andere ondersteunende taken van collega’s van de eigen dienst of van andere gemeentelijke diensten.

 

 

 1. ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 

 • Diplomavoorwaarde : houder zijn van een getuigschrift technisch of beroeps secundair onderwijs EN 4 jaar aantoonbare ervaring in wegenwerken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B (met een voorkeur voor rijbewijs C)
 • Een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Goede kennis van de Nederlandse taal
 • Slagen voor de selectie

 

 

 

 

 

 

 

 1. EXAMENPROGRAMMA

 

De selectie zal bestaan uit een praktische, schriftelijke en mondelinge proef.

 

 • Praktische en schriftelijke proef

Arbeidsproef:  we controleren jouw stielkennis, handvaardigheid en competenties.

 

 • Mondelinge proef

We hebben een gesprek waarin we de competenties bevragen en peilen naar jouw motivatie en interesse voor de vacature.

 

Om geslaagd te zijn, moet je 50% van de punten behalen op de praktische, schriftelijke en de mondelinge proef afzonderlijk, en 60% op het totaal van deze proeven.

 

 1. Arbeids- en loonvoorwaarden

 

Wedde (voltijds 38/38)

 

Volgens barema D1-D3

Geïndexeerde bruto maandwedde: minimum € 1.891 en maximum € 2.603.
 

De jaren gepresteerd in overheidsdienst kunnen volledig worden overgenomen. Functierelevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt in aanmerking genomen worden.

 

Bijkomende voordelen:

 • maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • 35 dagen betaalde vakantie na 1 jaar voltijdse prestaties
 • 14 feestdagen
 • volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding
 • opleidingsmogelijkheden
 • Tevens is het gemeentebestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren.

 

 1. KANDIDATUURSTELLING

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen en diploma, e-mailen of afgeven:

 

 • Sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
 • E-mailen naar vacatures@machelen.be
 • Afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk 26 mei 2022.

 

 1. EXTRA INFORMATIE

 

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst ( 02/254 12 58 ) .