LOKAAL BESTUUR MACHELEN zoekt Arbeider Rein & wegen D1-D3

Betaalde job Voltijds
Machelen
Solliciteren tot

Doel van de functie en van de entiteit

Polyvalente arbeider die voornamelijk instaat voor onderhouds- en herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden.

Resultaatsgebieden

 1. Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden
  • Grond- en funderingswerken uitvoeren
  • Uitgraving opvullen en aandammen
  • Bestrating plaatsen in verschillende materialen
   • Dalstenen
   • Kasseien
   • Asfalt
   • Beton
   • Klinkers
  • Voegen van de bestrating
    
 2. Plaatsen, herstellen en onderhouden van verkeerssignalisatie, straatmeubilair, ed.
  • Verkeersborden en palen plaatsen en vervangen
  • Wegmarkeringen aanbrengen
  • Plaatsen van zitbanken en vuilnisbakken
    
 3. Onderhoud van het werkmateriaal:
 • zorgen voor een goed nazicht en onderhoud van het werkmateriaal (machines, toestellen, gereedschap, …) volgens de gebruiksvoorschriften en de algemene principes van goed vakmanschap
 • het werkmateriaal controleren op veilige en efficiënte werking
 • werkkleding en beschermingsmiddelen onderhouden
 • basisonderhoud voertuigen
 • melden van defecten aan machines en gereedschap aan de verantwoordelijke
 • ordelijk en net houden van de werkplaats
 1. Praktische ondersteuning bij organisatie gemeentelijke evenementen (manifestaties, feestelijkheden, recepties, …):
 • plaatsen van aangepaste signalisatie
 • installeren, opstellen en afbreken van de nodige materialen en installaties
 1. Veiligheid
 • zorgen voor een veilige uitvoering van de werken
 • rapporteren van onveilige situaties
 • gebruik maken van de nodige veiligheidsinstructies
 1. Vorming
 • bereid zijn de nodige vorming te volgen
 • de opgedane kennis integreren in de werking van de dienst

Verruimende bepaling

Op vraag van de meewerkende verantwoordelijken of een hiërarchische overste verricht de werknemer andere ondersteunende taken van collega’s van de eigen dienst of van andere gemeentelijke diensten.