Leefmilieu zoekt Planningsdeskundige Lucht-Klimaat-Energie (m/v/x) (Ref. 2022-A4)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen. Je maakt deel uit van het departement Lucht-Klimaat-Energieplanning, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een strategische visie op het gebied van lucht, klimaat en energie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De functie heeft betrekking op deze 3 domeinen en omvat ook het verdedigen van de belangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in supragewestelijke coördinatieorganen.

Functie

Jouw opdracht bevat de volgende krachtlijnen:

 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van de geïntegreerde lucht-, klimaat- en energieplanning via het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan en je beheert meer bepaald:
  • de strategie voor de ontwikkeling van uit hernieuwbare bronnen geproduceerde energie op het gewestelijk grondgebied: je zal reflecteren over de Brusselse steunregeling voor de productie van hernieuwbare energie, het koolstofvrij maken van elektriciteit, het delen van elektriciteit en de verschillende vormen van valorisatie van zelf geproduceerde elektriciteit en de ontwikkeling van energiegemeenschappen;
  • de strategie voor de aankoop van energie uit hernieuwbare bronnen buiten het grondgebied (flexibiliteitsmechanismen);
  • de besprekingen over de Brusselse bijdrage aan de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie;
  • de ontwikkeling van de gewestelijke strategie voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • Je staat in voor de follow-up van de uitvoering en de herziening van de richtlijnen
  • 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;
  • 2008/ betreffende de luchtkwaliteit;
  • 2016/2284 inzake emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen.
 • Je organiseert het overleg met de actoren van de betrokken sectoren.
 • Je vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in officiële supragewestelijke overlegorganen of internationale organisaties op het vlak van hernieuwbare energie en lucht en je neemt deel aan de uitwerking van Belgische standpunten in het kader van Europese onderhandelingen over dossiers die verband houden met je opdrachten.
 • Je neemt deel aan de relevante interne coördinatiegroepen van Leefmilieu Brussel.
 • Je zorgt voor de follow-up van de overheidsopdrachten en technische studies in verband met de gespecifieerde taken.
 • Je stelt strategische synthesenota's op voor beleidsmakers en de administratie.
 • Je ondersteunt het departement in zijn andere opdrachten.
 • Je ondersteunt de andere teams van Leefmilieu Brussel door technische expertise te leveren.

Profiel

Diploma*

Master in de wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, economische wetenschappen of andere; een bijkomende opleiding inzake het leefmilieu is een troef.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minimaal één jaar relevante ervaring met planning of projectbeheer op het gebied van lucht, klimaat of energie, of het leefmilieu.

Kennis

 • Kennis van de uitdagingen inzake lucht, klimaat en energie.
 • Kennis van de Brusselse instellingen.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informatica: Office Suite (Word, Excel) of gelijkaardig.
 • In staat zijn wetteksten te begrijpen.
 • Zeer goede redactionele vaardigheden, met inbegrip van spelling.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt een goed begrip van het Engels (lezen).

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen. Je begrijpt de evoluties op korte, middellange en lange termijn in verband met de thema’s energie en luchtkwaliteit en integreert ze in je voorstellen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Op middellange termijn deel je je kennis en knowhow als referentiepersoon voor de thema’s hernieuwbare energie en luchtkwaliteit.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 9/10/2022 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/77250/planificateur-rice-air-climat-energie-h-f-x--ref-2022-a4-/ 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”