Leefmilieu zoekt Manager - Transversale coördinatie (Ref. 2022-A82)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, in de onderafdeling Expertise en Transversale coördinatie van het Beheer van groene ruimten.

 

Functie

Leefmilieu Brussel op zoek naar een teammanager voor de dienst Transversale coördinatie.

De dienst Transversale coördinatie is betrokken bij het beheer en het onderhoud van de groene ruimten door bij te dragen tot de definitie van programma's, de rapportering en de verbeteringen die moeten worden aangebracht om de doelstellingen van het beheer van groene ruimten te bereiken. Deze verschillende thema's zijn in ontwikkeling met de beheerders van de onderafdeling Beheer van groene ruimten.

Je hoofdtaak zal bestaan in de follow-up en de ondersteuning van de coördinatie van het tuinbouwkundig beheer van de parken (bestaande parken, nieuwe parken en stedelijke gebieden).

Daartoe zorg je voor een vlotte interactie tussen de verschillende bij de groene ruimten betrokken partijen, zodat de teams op het terrein zich op hun kerntaken kunnen concentreren door antwoorden te geven op de transversale problemen die zich op de verschillende terreinen van de onderafdeling Beheer van groene ruimten voordoen. Je neemt de leiding over bepaalde transversale projecten. Je voert ook het nodige prospectieve denkwerk uit om de interne en externe communicatie op te bouwen, in overleg met de beheerders van de groene ruimten.

Taken

Als manager:

 • Je zorgt voor de goede werking en organisatie van de dienst :
  • Je zorgt voor een optimale coördinatie van het team door de ter beschikking gestelde middelen te gebruiken voor de uitvoering van het werkprogramma, zorgt voor een duidelijke rolverdeling, een goede opleiding en voorlichting, inclusief klantgerichtheid.
  • Je begeleidt en coacht je team en speelt een actieve rol in de ontwikkeling en motivering van de leden van je dienst.
  • Je zorgt op een transparante, integere en objectieve manier voor de coördinatie en goede samenwerking tussen de verschillende collega's en interne en externe partners die betrokken zijn bij het beheer en tuinbouwkundig onderhoud van de groene ruimten.
 • Je ontwikkelt een strategische visie op je dienst om je aan te passen aan huidige en toekomstige uitdagingen.
 • Je ontwerpt, programmeert en bezorgt de bestanddelen van het jaarlijks en vijfjaarlijks werkprogramma van de dienst.
 • Je neemt deel aan bilaterale vergaderingen met het onderafdelingshoofd voor de voorstelling, follow-up en monitoring van projecten en activiteiten van de dienst.
 • Je vertegenwoordigt de afdeling Groene ruimten tijdens bepaalde vergaderingen over de dienst (AD, kabinet, externe instanties ...).
 • Je draagt op verzoek bij tot de analyse van de nota’s van de Directieraad in verband met de activiteiten van jouw dienst.
 • Je neemt op verzoek deel aan de vergaderingen van de afdeling door de agenda op te stellen en te voorzien van inhoud.

Als dossierbeheerder :

 • Je besteedt bijzondere aandacht aan de integratie van de klantgerichtheid om efficiënt en professioneel in te spelen op de vragen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan de verschillende collega’s, interne en externe partners en aan particulieren.
 • Je neemt deel aan het projectbeheer als sponsor of in een projectteam.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bezorging en follow-up van programmanota's, en voor de rapportering over aangelegenheden in verband met het tuinbouwkundig beheer van groene ruimten (waaronder met name de indicatoren) en waarborgt de betrouwbaarheid van de bezorgde informatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van follow-uptabellen.
 • Je zorgt voor de naleving van de interne termijnen voor de antwoorden op de vragen van het kabinet en de parlementaire vragen, enz.

 

Profiel

Diploma*

Master bij voorkeur met een specialisering in tuinbouw, ruimtelijke ordening, landschapsarchitect, industrieel ingenieur of een wetenschappelijke richting.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met het beheer van groene ruimten.
 • Ervaring met teammanagement, met projectbeheer, overheidsopdrachten of ervaring in administraties, in het bijzonder Brusselse administraties, is een pluspunt.

Kennis

 • Grondige managementkennis op het gebied van tuinbouwkundig onderhoud van groene ruimten.
 • Goede managementvaardigheden.
 • Kennis van communicatietechnieken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Office 365, SIG (Qgis of Arcview kan een pluspunt zijn).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/88016/manager--coordinatio… 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”