Leefmilieu zoekt Expert Koolstofbalans® (m/v/x) (Ref.: 2021-IR5)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Eco en Facility management.

Functie

Leefmilieu Brussel is zich bewust van de klimaatproblematiek en wil, naast haar rol in het gewestelijk plan voor uitstootvermindering (LKEP) ook een voortrekkersrol spelen bij het doen dalen van haar eigen uitstoot. Om te voldoen aan de gewestelijke verwachtingen, maar ook om te tonen hoe een administratie de klimaatuitdaging kan aangaan, heeft Leefmilieu Brussel beslist om een koolstofarme strategie met een langetermijnvisie op poten te zetten.

De dienst Ecopraktijken stuurt het proces van de opzet van deze strategie aan en zal de verantwoordelijkheid op zich nemen om deze te laten goedkeuren door de Directieraad. Deze dienst zal vervolgens de verwezenlijking van de portefeuille en de programma’s volgen.

De dienst heeft samengewerkt met het studiebureau ECORES, dat gebruikmaakt van het koolstofmeetsysteem van ADEME (Bilan Carbone®), voor de uitwerking van deze strategie.

Taken

 • Je werkt verder aan de uitwerking van de ‘Zero Koolstof’-strategie van Leefmilieu Brussel die momenteel loopt.
 • Je stelt de koolstofbalans (Bilan Carbone®) van Leefmilieu Brussel op volgens de ADEME-methode. Je zamelt de gegevens bij het personeel van de verschillende diensten in, giet deze in een Excel-tabel en gaat na of de gegevens kloppen.
 • Je organiseert en geeft de ‘Bilan Carbone®’-opleiding bij Leefmilieu Brussel voor diegenen die mee zullen werken aan de ‘Zero Koolstof’-strategie of aan de Bilan Carbone®.
 • Je houdt het managersnetwerk, de Directieraad en andere beslissingsorganen bij Leefmilieu Brussel op de hoogte over de ‘Zero Koolstof’-strategie.
 • Je stuurt de invoering van de ‘Zero Koolstof’-strategie aan.
 • Je coördineert de analyse van de milieugegevens (afval, aankopen, mobiliteit, digitale soberheid, organisatie van evenementen) met als doel indicatoren op te stellen voor de Bilan Carbone®, het EMAS en het label Ecodynamische Onderneming.

Profiel

Diploma*

Master milieumanagement

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • minstens 1 jaar ervaring op het vlak van koolstofbalansanalyse
 • minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer

Kennis

 • expertise op het vlak van koolstofbalans
 • kennis van EMAS en van het label Ecodynamische Onderneming
 • basiskennis van overheidsopdrachten
 • informaticakennis: Microsoft Office (heel erg goede kennis van Excel)
 • je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken

kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 09/04/2023 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/84132/expert-e-bilan-carbone--h-f-x--ref-2021-ir5-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”