Leefmilieu Brussel zoekt Werfopzichter·ster gebouwen (m/v/x) (Ref.: 2023-B3)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Architectuur.

 

Functie

 

Het departement Architectuur van Leefmilieu Brussel staat in voor het beheer van een groot aantal gebouwen die verbonden zijn met groene ruimten en bossen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het patrimonium is zeer gediversifieerd en omvat conciërgewoningen, boswachterswoningen, paviljoenen van tuiniers en parkwachters, technische gebouwen, beschermde gebouwen en diverse kunstwerken (bruggen, loopbruggen, monumenten ...).

Taken

De werfopzichter·ster is verantwoordelijk voor de uitvoering van bouw-, renovatie- en herstellingswerken aan deze gebouwen, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Meer in het bijzonder zal je verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gebruikelijke renovatie- en herstellingswerken in samenwerking met het team van het departement Architectuur van Leefmilieu Brussel en de ondernemingen en met de mensen die de gebouwen op het terrein gebruiken (parkwachters, tuiniers, conciërges en bosarbeiders) op het gebied van metselwerk, schrijnwerk, ijzerwerk, gevelrenovatie, schilderwerk, stukadoorswerk, tegelwerk, dakbedekking, isolatie, installatie van keukens en sanitair ...

Bijgestaan door een interne dossierbeheerder van de dienst Studies en Projecten en een extern architectenbureau ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van grotere werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Het beheer van de werken gebeurt in overeenstemming met de Gids Duurzame Gebouwen, die tot doel heeft het gebruik en de toepassing van milieuvriendelijke en hergebruikte materialen aan te moedigen en oplossingen te zoeken voor het economisch en ecologisch beheer van de werven.

Afhankelijk van de aard van de vereiste herstellings- en renovatiewerkzaamheden kun je meerdere werven tegelijk beheren en de volgende taken uitvoeren:

 • Je gaat op het terrein en bezoekt en verkent de site.
 • Je zorgt ervoor dat de werf wordt ingericht en dat het werk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de eventueel vereiste vergunningen.
 • Je organiseert de werken met de bedrijven en volgens hun planning, zorgt voor de coördinatie met de gebruikers van de lokalen en bent aanwezig op de werf.
 • Je organiseert de start van de werken, organiseert werfvergaderingen met de verschillende betrokken partijen en bent oplossingsgericht.
 • Je plant je taken afhankelijk van de prioriteiten en urgenties.
 • Je zorgt ervoor dat deadlines, hoeveelheden, kwaliteit en kosten worden nageleefd.
 • Je ziet toe op de naleving van veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • Je organiseert de voorlopige en definitieve oplevering van werken.
 • Je organiseert overheidsopdrachten (oproep tot mededinging, selectie van opdrachtnemers, ...).
 • Je stelt meetstaten, borderellen en bijzondere bestekken op.
 • Je analyseert uitvoeringsdocumenten (bestekken, plannen, meetstaten, ...) en referentiedocumenten (reglementen, normen, specificaties, ...).
 • Je stelt budgetten (ramingen van werken) op en zorgt voor de follow-up ervan.
 • Je stelt pv’s van tekortkoming op bij de vaststelling van een tekortkoming.
 • Je stelt technische en financiële oplossingen voor in functie van de behoeften van de werf.
 • Je bent verantwoordelijk voor het administratief beheer van documenten.
 • Je stelt je werkplanning op en past deze aan.
 • Je rapporteert aan je hiërarchie over de voortgang van de werken en bent bereid om als back-up op te treden voor je collega's indien dit gevraagd wordt.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector.

 

Profiel

 

Diploma*

Bachelor Bouwkunde

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante beroepservaring in de bouw, follow-up van werven of als werfopzichter·ster.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Grondige kennis van duurzame materialen en technieken voor gebouwen.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Microsoft 365, CAD-tekensoftware.
 • Kennis van Gantt (of vergelijkbare) planningssoftware is een pluspunt

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

 

Aanbod

 

 • Een voltijdscontract van onbepaalde duur
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 24/09/2023 (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”