Leefmilieu Brussel zoekt Toezichter·ster van dienst Stedelijke aangesloten uitrusting (m/v/x) (Ref. : 2021-M15)

Betaalde job Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Toezichter·ster van dienst Stedelijke aangesloten uitrusting (m/v/x) (Ref. : 2021-M15)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Technische uitrustingen.

Functie

De dienst Stedelijke uitrusting (aangesloten) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een aanzienlijk stadsmeubilairpark. Deze stedelijke uitrusting maakt integraal deel uit van de groene ruimten en bossen die worden beheerd door Leefmilieu Brussel (340 hectare van parken en openbare ruimten). Het beheer van de aangesloten stedelijke uitrusting omvat in het bijzonder het onderhoud en de inrichting van verlichtingsnetwerken, het onderhoud en de inrichting van fonteinen, het onderhoud van sproeisystemen en automatische toiletten in deze ruimten.

Je verzekert de coördinatie van een team dat is samengesteld uit controleurs van de werken, terreintechnici en administratieve assistenten. Naast dit managementaspect neem je deel aan andere taken inzake overheidsopdrachten, de coördinatie en controle van werven ...

Door erop toe te zien dat de werkzaamheden en leveringen conform de wettelijke technische eisen van het opdrachtgevend bestuur gebeuren, draag je bij tot de goede werking en het imago van de administratie.

Taken

 • Je verzekert de coördinatie en goede samenwerking tussen de verschillende medewerkers en (interne en externe) partners die betrokken zijn bij de plaatsing van het meubilair en de aangesloten uitrusting.
 • Je ontwikkelt een meerjarig programma voor de investeringen en vernieuwingen van de verschillende soorten van stadsmeubilair door innovatieve en aangepaste oplossingen voor te stellen.
 • Je verzekert de technische en administratieve follow-up van een opdracht voor de inrichting, de plaatsing en het onderhoud van aangesloten stedelijke uitrusting conform de uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de NBN EN-normen die op deze opdrachten van toepassing zijn.
 • Je coördineert het toezicht op de werken en de naleving van de planning op het terrein (het onderhoud en de inrichting van verlichting, het onderhoud en de inrichting van fonteinen, het onderhoud van sproeisystemen en toiletten) en de transversale coördinatie.
 • Je controleert of de bestekken worden nageleefd (normen en reglementeringen inzake de waterkwaliteit van de fonteinen, verlichting van de parken ...).
 • Je controleert de voortgang van de onderhoudswerken en neemt deel aan de nieuwe inrichtingswerken (tussen de afdelingen).
 • Je verifieert de budgettaire fiches betreffende de begrotingsartikelen in verband met de aangesloten uitrusting. Je analyseert het (water-/elektriciteits)verbruik en de toestand van de vereffeningen om elke vertraging te vermijden.
 • Je houdt toezicht op het onderhoud en de herstellingen van de aangesloten uitrusting.
 • Je organiseert de invoering in gegevensbanken van het geografische gelokaliseerd beheer van de verlichting en fonteinen.
 • Je stelt het activiteitenverslag op van de dienst betreffende de voortgang van de dossiers.
 • Als deskundige neem je deel aan:
  • de planning van de inrichtingswerken om de energie op een rationelere manier te gebruiken (REG: Rationeel energiegebruik);
  • de evaluatie van de behoeften aan aangesloten stedelijke uitrusting;
  • het zoeken naar nieuwe innovatieve uitrusting bij de leveranciers.

Profiel

Diploma*: Master industriële wetenschappen, idealiter in de richting elektromechanica of elektromechanica-automatisering.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in teambeheer en/of beheer van technische en administratieve dossiers
 • Ervaring met het beheer van aangesloten stadsmeubilair en/of het beheer van openbare verlichting, fonteinen, ventilatiesystemen is een troef

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van teambeheer en/of werftoezicht.
 • Je hebt een goede kennis van toezicht houden op de werken.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Word, Excel, Outlook …
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 17/10/2021 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/58902/superviseur-euse-du-service-equipements-raccordes-h-f-x--ref-2021-m15-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”