Leefmilieu Brussel zoekt Projectleider·ster voor het Blauwe netwerk (m/v/x) (Ref. 2023-A24)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling Vergunningen en partnerschappen, departement Water.

 

Functie

 

Het departement Water brengt de verschillende opdrachten rond het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (oppervlaktewater, grondwater, regenwater/overstromingen) tot een goed einde en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water voor het Brussels Gewest, in het bijzonder via de opstelling en uitvoering van het Waterbeheerplan (WBP).

In het kader van de uitvoering van het Blauwe netwerk-programma van dit WBP is de dienst Hydrografisch netwerk, die uit 9 personen bestaat, verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe voorzieningen, zoals het opnieuw in openlucht brengen, de inrichting van waterlopen en vochtige gebieden, de aanleg van wandelpaden langs waterlopen, de herinrichting van vijvers, …

De ontwikkeling van nieuwe inrichtingen van het Blauw netwerk is zeer belangrijk om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatveranderingen (bescherming van de biodiversiteit, koele zone, recreatieve aspecten, strijd tegen de overstromingen ...).

Deze inrichtingsprojecten worden uitgevoerd in het kader van stadsvernieuwingscontracten (SVC) of projecten van gewestelijke omvang in samenwerking met de gewestelijke partners Beliris, gemeenten, Urban, BMa ...

Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het hydrografisch netwerk.

 

Het is in dit kader dat het departement Water een projectleider·ster aanwerft om zijn team en expertise te versterken.

 • Afhankelijk van je ervaring ben je verantwoordelijk voor het beheer en medewerking bij ambitieuze Blauwe-netwerkprojecten.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van een strategische visie voor de opwaardering van het Blauwe netwerk.

 

Wat de rol van projectleider·ster betreft:

 • Je werkt mee of beheert een portefeuille van projecten van de oriëntatieschema’s tot de implementatie. Hiervoor coördineer je de thematische deskundigen (hydroloog, landschapsarchitect, architect, deskundigen inzake natuur/biodiversiteit ...) die deel kunnen uitmaken van het projectteam.
 • Als leidend ambtenaar zorg je samen met het studiebureau en de aannemer voor de follow-up van de studies en de werken in samenwerking met de interne en gewestelijke partners.
 • Je beoordeelt de geschiktheid van projecten op basis van een kosten-batenanalyse (intern uit te voeren haalbaarheidsstudie).
 • Je stelt technisch inhoud op, lanceert en verzekert de follow-up van de overheidsopdrachten (publicatie, analyse van de offertes, aanbesteding ...).
 • Je ziet toe op een correcte en regelmatige toepassing van de instrumenten voor planning, beheer, controle en evaluatie.
 • Je zorgt voor de naleving van de planning en de budgetten die bij het project/de projecten horen en bespreekt dit met de projectsponsor.
 • Je zorgt voor de inclusie en inachtneming van de verschillende uitdagingen van het departement Water (biodiversiteit, landschap, recreatie, waterkwaliteit, strijd tegen de overstromingen).
 • Je moet het standpunt van het departement Water verdedigen bij interne actoren van Leefmilieu Brussel en externe belanghebbenden (Urban.brussels, Brussel Mobiliteit, Beliris, gemeenten, tegenhangers in andere Belgische gewesten ...).

 

Profiel

 

Diploma* : Master

Bij voorkeur in hydrologie, landschapsarchitect, wetenschappen, bouw, biologie, chemie, industrieel ingenieur, ...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van projectbeheer.
 • Ervaring met projectbeheer en de follow-up van werven is een troef.
 • Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

 

Kennis

 • Kennis van de ecosysteemfuncties van waterlopen en vijvers (ecologie, hydrologie, hydromorfologie ...).
 • Kennis van het Brussels grondgebied en de institutionele werking.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt je uitdrukken in het Frans.
 • Kennis van IT-tools : Word, Excel
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je kunt op een abstracte en globale manier denken en concepten vertalen in werkbare oplossingen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

Aanbod

 

 • Een voltijds contract dat eindigt wanneer de gewestelijke subsidies inzake de Contracten voor de Stadsvernieuwing worden stopgezet (vermoedelijke duur: 5

jaar), met de mogelijkheid te worden opgenomen in een wervingsreserve voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau.

 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 2/12/2023 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/application/95080/projectl…

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”