Leefmilieu Brussel zoekt Projectleider "Circulaire economie" (m/v/x) (Ref. 2021-A18)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Projectleider "Circulaire economie" (m/v/x) (Ref. 2021-A18)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad, departement Grondstoffen - Afval.

Functie

De transitie van onze economie naar een circulaire economie is een prioritaire doelstelling geworden, zowel op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als op Europees niveau. Deze transitie beoogt het model van ‘ontginnen-consumeren-weggooien’ te vervangen door een lokale economie gebaseerd op preventie, hergebruik en recyclage van afvalstoffen. Het Gewest heeft vanuit dezelfde optiek een ambitieus Hulpbronnen- en afvalbeheerplan ontwikkeld. De preventie en het beheer van verpakkingen maakt deel uit van dit actieplan.

Je bent voor Leefmilieu Brussel verantwoordelijk voor een project dat de aanwezigheid van verpakkingen in de openbare ruimte wil verminderen en de recyclage ervan wil verhogen. Jouw opdrachten hebben betrekking op de planning, de coördinatie en uitvoering van het project en op de goede samenwerking tussen de verschillende actoren. Deze opdrachten liggen in de lijn van een overeenkomst met de verpakkingssector die het levenskader van de Brusselaars wil verbeteren.

Je werkt in het departement Grondstoffen-Afval, dat deel uitmaakt van de onderafdeling Circulaire economie en Duurzame stad. De voornaamste opdracht van het departement bestaat uit de planning en uitvoering van het beleid rond hulpbronnen- en afvalbeheer in Brussel. De strategische opdrachten beogen de reglementering inzake afval te optimaliseren en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te beheren. De operationele projecten willen het verminderen en sorteren van afval door de burgers, overheden en bedrijven stimuleren. Het departement coördineert ook het thema ‘grond- en afvalstoffen’ van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie.

Je werkt nauw samen met de medewerkers van het departement Grondstoffen-Afval om deze doelstellingen te bereiken.

Taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het project voor de analyse van de beste alternatieven voor de vermindering van verpakkingen (blikjes en flessen in het bijzonder) in de openbare ruimte en de toename van de recyclage ervan.
 • Je voert literatuuronderzoek uit, interviewt stakeholders, definieert alternatieve scenario’s en start proefprojecten om een ​​terugnamesysteem voor deze verpakkingen in de openbare ruimte te installeren.
 • Op basis van de evaluatie van deze proefprojecten en de conclusies van de analyses van alternatieve scenario’s omschrijf je een stapsgewijs actieplan en een budget om te komen tot een aanzienlijke vermindering van de verpakkingen (blikjes en flessen in het bijzonder) in de openbare ruimte en een toename van de recyclage ervan. Je coördineert de uitvoering.

Profiel

Diploma*: Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer.
 • Een ervaring op het vlak van circulaire economie is een pluspunt.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van circulaire economie en projectbeheer
 • Je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden in de omgang met stakeholders in de institutionele en/of associatieve omgeving.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de data.
 • Informaticakennis: Microsoft Office
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een voltijds contract vanaf 01/10/2021 dat wordt beëindigd bij de stopzetting (voorzien in 31/12/2022) van de financiering van het FOST met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 29/08/2021 (cv en motivatiebrief).

De sollicitatiegesprekken zullen in september plaatsvinden

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/55768/chef-fe-de-projet-en-economie-circulaire-h-f-x--ref--2021-a18-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”