Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster voor de dienst Geluidsplan (m/v/x) (Ref. 2023-A53)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en partnerschappen, departement Geluid.

Als projectbeheerder·ster draag je actief bij tot de uitvoering van het QUIET.BRUSSELS-plan op het strategische en technische vlak, maar ook qua sensibilisering en begeleiding van burgers en professionals.

 

Functie

 

Je werkt binnen de dienst Geluidsplan van de afdeling Vergunningen en partnerschappen en helpt bij de uitvoering van de acties die het Brussels Gewest onderneemt om lawaai en trillingen in de stedelijke omgeving te voorkomen en te bestrijden. De dienst is onder meer belast met het opstellen en evalueren van het geluidsplan, het opstellen van geluidskaarten, het opstellen en controleren van wetgeving, het uitbrengen van adviezen, sensibiliseringsacties, het uitvoeren van bepaalde maatregelen van het plan ... voor alle in de stad aanwezige geluidsbronnen, om een aangename leefomgeving voor iedereen te behouden en het gemengd karakter van de functies in de stad te bevorderen. Deze dienst werkt samen met de dienst Geluidsgegevens, die het geluidsmeetnet en de meetcampagnes op het terrein beheert.

Als projectbeheerder·ster :

- draag je bij tot de uitvoering van het QUIET.BRUSSELS-plan en in het bijzonder tot de evaluatie ervan;

- verzamel en analyseer je informatie en gegevens;

- zorg je voor technische ondersteuning vanuit de akoestische invalshoek aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de milieuvergunningen en dien je adviezen in;

- draag je bij tot de denkoefeningen, de evaluaties en de uitwerking van wetgevingen betreffende geluid en trillingen in het leefmilieu;

- verzeker je de follow-up van de akoestische aspecten van de subsidie aan de vzw Homegrade en de facilitator Duurzame gebouwen;

- neem je deel aan de communicatie naar het brede publiek in nauwe samenwerking met de dienst (inhoud van de websites, antwoord aan de burgers);

- beheer je actief de aan jou toevertrouwde projecten en stelt, indien nodig, nieuwe projecten of heroriëntaties voor aan jouw hiërarchie;

- zorg je voor de uitwisseling van informatie over jouw projecten, zowel op het niveau van de dienst, Leefmilieu Brussel als met externe partners;

- neem je deel aan interne coördinatievergaderingen van de dienst en het departement.

 

Profiel

 

Diploma*

Master (bij voorkeur in de wetenschappen, milieutechnologie, stedenbouwkunde of als industrieel ingenieur)

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van bouw of projectbeheer

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Goede kennis van het leefmilieu
 • Goede kennis van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in Brussel
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van de Brusselse institutionele context
 • Kennis van milieuakoestiek is een troef
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.

 

Aanbod

 

 • Een contract van bepaalde duur (3 jaar) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Solliciteer Nu