Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Good Food (m/v/x) (Ref. 2023-B6)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling Gewest in transitie, Laboratorium luchtkwaliteit en Monitoring, in het departement Omgeving en burgers in transitie & Good Food

 

Functie

 

De Good Food-strategie 2 werd door de Brusselse regering goedgekeurd in juni 2022 en loopt tot 2030. Ze omvat een reeks van maatregelen om het voedselsysteem om te vormen in de hele voedselketen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het leefmilieu, maar ook met sociale en economische overwegingen. Leefmilieu Brussel coördineert deze strategie in samenwerking met andere Brusselse administraties (Brussel Economie en Werkgelegenheid, Hub.brussels, de Franse Gemeenschapscommissie ...) en in overeenstemming met andere gewestelijke strategieën (Shifting Economy, Energie- en Klimaatplan ...).

De dienst Good Food is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal maatregelen in deze Good Food-strategie 2, waaronder maatregelen om duurzame voedselketens op te zetten om Brussel te voeden, om een duurzaam voedselaanbod te ontwikkelen in het Brussels Gewest (in het bijzonder via de kantines en restaurants), de transitie van de voedingsgewoonten te verzekeren of de voedselverspilling te verminderen.

De dienst telt momenteel 5 medewerkers·sters, waaronder een diensthoofd.

Je voert zowel technische taken uit op het gebied van advies en ondersteuning van belanghebbenden bij deze transitie, als meer administratieve taken zoals gegevensbeheer en -verwerving of organisatorische taken, en lopende zaken van de rest van het Good Food-team/de afdeling.

Als lid van dit team ben je verantwoordelijk voor de volgende technisch- administratieve taken:

- advies en ondersteuning bieden (per telefoon/e-mail en op het terrein) aan kantines en restaurants om hen te helpen de overstap naar meer duurzaamheid te maken (inclusief begeleiding bij het verkrijgen van het Good Food-label);

- ondersteuning bieden bij het beheer van Good Food-gegevens:

 • beheren, bijwerken en gebruiken van de database met contactpersonen/projecten;
 • beheer van de rapporteringstool voor de Good Food-strategie, assistentie en helpdesk bij het invullen en bijwerken ervan;
 • follow-up van de reporting en verzameling van gegevens voor evaluatie- en cartografiedoeleinden;

- ondersteuning bieden bij de organisatie en follow-up van vergaderingen/communicatie met de Good Food-bestuursorganen (werkgroepen, toezichtcomités ...);

- een transversale ondersteuning bieden aan het bestaande team bij de uitvoering van de Good Food-strategie, en ook aan de afdeling, afhankelijk van de behoeften en prioriteiten.

 

Profiel

 

Diploma*

Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring met de ondersteuning van technisch-administratieve projecten
 • Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

 

Kennis

 • Je behandelt dossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je werkt georganiseerd en kan een veelheid van verschillende taken uitvoeren.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

Aanbod

 

 • Een deeltijds contract (90%) van onbepaalde duur
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Leefmilieu Brussel moedigt in het bijzonder Nederlandstalige kandidaten aan om te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 21/09/2023 (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”