Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster in circulaire economie (m/v/x) - (ref.2022-V6)

Betaalde job Voltijds
Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Transitie van de professionelen, Dienst Strategie en Overleg.

Het Gewest heeft een ambitieuze renovatiestrategie voor gebouwen gelanceerd om het gemiddelde verbruik van alle woningen in Brussel tegen 2050 te delen door 3, d.w.z. om niveau C te bereiken op de EPB-certificaten. De Renolution Alliance vormt het kader voor de uitvoering van de acties van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een plaats voor coördinatie, overleg en dialoog die de bouwsector, de financiële sector, de verenigingssector en de sociale partners samenbrengt om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. De circulaire economie speelt een belangrijke rol in de renovatiestrategie. De onderstaande projecten dragen bij tot de verwezenlijking van de belangrijkste fases in de uitvoering van deze strategie.

Voorbeelden van projecten (niet-exhaustieve lijst):

 • Follow-up van onderzoeksprojecten op het vlak van de circulaire economie, met de nadruk op hergebruik, waaronder het Europees project ‘Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe - Call for Capitalisation’ (FCRBE).
 • Subsidies aan belangrijke actoren in de bouwsector voor sensibilisering, opleiding en ondersteuning op het vlak van de circulaire economie.
 • Begeleiding en ondersteuning van eigenaars van (overheids)gebouwen en architecten bij hun overgang naar circulaire bouwpraktijken.
 • De organisatie van workshops en netwerkvorming voor circulaire bouwactoren in het kader van de Renolution Alliance (transversale workshop circulaire economie).
 • De uitvoering en opvolging van de voorgestelde acties van de routekaart van de actoren in de bouwsector naar een circulaire economie in het BHG.

Functie

Taken

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van projecten binnen het thematisch kader van de circulaire economie in de context van bouw, gebouwen en materialen. De werkzaamheden zullen zowel betrekking hebben op de inhoud als op het administratieve en organisatorische beheer.

Meer bepaald:

 • Je zorgt voor de follow-up en het goede verloop van de aan jou toevertrouwde projecten op het vlak van de transitie van de professionals en de circulaire economie.
 • Je werkt mee aan de reporting van de aan jou toevertrouwde projecten.
 • Je bent betrokken bij de follow-up en het administratief en budgettair beheer van subsidies en overheidsopdrachten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de organisatie van participatieve workshops en het contact met deelnemers en betrokken partijen, afhankelijk van de behoeften van de projecten.
 • Je bent belast met het de follow-up van de inhoud van de evenementen en ontmoetingen die je organiseert.
 • Je draagt bij in functie van de behoeften van het project (onderzoeksprojecten en meer in het bijzonder het FCRBE-project), met name voor de uitvoering van de ‘collectieve deliverables’.
 • Je draagt bij tot de algemene communicatie over de projecten, zowel binnen Leefmilieu Brussel als naar buiten toe;
  • Je deelt de resultaten met jouw team, en meer in het algemeen met je collega's van Leefmilieu Brussel, om bekendheid te geven aan het verrichte werk en om verbanden te leggen met andere initiatieven en projecten.
 • Je werkt aan partnerschappen met de actoren van de Brusselse bouwsector, met als doel de transitie van de sector naar meer duurzaamheid en circulariteit.
 • Je neemt deel aan andere projecten van de dienst in functie van de behoeften.

Profiel

Diploma* Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer.
 • Ervaring op het vlak van energie en/of de renovatie van gebouwen is een troef.
 • Ervaring met circulaire economie is een troef.
 • Ervaring met het organiseren van workshops is een troef.

Kennis

 • Kennis van overheidsopdrachten en subsidiebeheer (administratief en budgettair beheer).
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Kennis van het Engels is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 03/07/2022 (cv en motivatiebrief) :

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/73769/projectbeheerder-ster-in-circulaire-economie-m-v-x--ref-2022-v6-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”