Leefmilieu Brussel zoekt Project Manager « Brussel’Air-premie » (m/v/x) (Ref.: 2021-A7)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Project Manager « Brussel’Air-premie » (m/v/x) (Ref.: 2021-A7)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Duurzame mobiliteit.

Functie

Het Brussels Gewest staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van klimaat en luchtkwaliteit en heeft daarom maatregelen genomen om de uitstoot door het verkeer te beperken. Het gaat met name om de Lage-emissiezone (LEZ) en SmartMove, het project rond de slimme kilometerheffing. Het Gewest wil zo de Brusselaars begeleiden naar de modal shift.

In deze context hervormt het Gewest de Brussel’Air-premie die de Brusselse autobestuurders alternatieven voor de auto aanbiedt door middel van de schrapping van zijn nummerplaat. Leefmilieu Brussel wordt verantwoordelijk voor de toekenning van deze premie en werkt nauw samen met haar partners zoals Brussel Mobiliteit en de MIVB, die operationeel verantwoordelijk blijft.

Leefmilieu Brussel zoekt een verantwoordelijke voor de uitvoering van het hervormingsproject die ook zal instaan voor de coördinatie van het operationeel beheer van deze nieuwe premie. Hij/zij coördineert de verschillende aspecten van het project, zoals het digitaliseringsproces, de invoering van de operationele procedures, de communicatie, de budgettaire follow-up en het luik ‘begeleiding’.

Hij/zij zal het departement Duurzame mobiliteit versterken en samenwerken met allerlei experts (binnen en buiten Leefmilieu Brussel).

Taken

Je zal verantwoordelijk zijn voor de invoering van de nieuwe Brussel’Air-premie en het operationeel beheer ervan:

 • Je gaat aan de slag in het projectteam dat de digitalisering van de procedures voor de premieaanvraag, het beheer en de controle ontwikkelt en wendt daarvoor al je expertise aan.
 • Je voert de organisatorische procedures in samen met de interne en externe klanten (budget, boekhouding, MIVB, Brussel Mobiliteit, call center, DPO (Data protection officer) ...).
 • Je stuurt het begeleidingscomité van de Brussel’Air-premie aan dat moet zorgen voor de goede werking van de premie.
 • Je voert de follow-upindicatoren voor de premie in.
 • Je bezorgt de nodige informatie aan de dienst Externe communicatie voor de aanpassing van de website en het communicatieplan.
 • Je zorgt voor een operationele follow-up van de premieaanvraagdossiers, de toekenning ervan en de vragen van de burgers.
 • Je verzekert de reporting van het project met je n+1 en de budgetverantwoordelijke.
 • Je volgt de markt van de mobiliteitscoaching die geïndividualiseerde begeleiding van particulieren aanbiedt.
 • Je ondersteunt de integratie van de Brussel’Air-premie in de digitaliseringsprojecten van Leefmilieu Brussel (zoals CRM, MaaS, andere).

Algemeen

 • Je werkt mee aan de follow-up van de acties die in het departement worden opgezet.
 • Je deelt de verkregen resultaten door gegevens te bezorgen en aanbevelingen te doen.
 • Je werkt nauw samen met de collega’s van het departement Mobiliteit en met de verschillende onderaannemers en partners.
 • Je richt de schijnwerpers op de identiteit en strategie van Leefmilieu Brussel (waarden, opdrachten ...).

Profiel

Diploma*: Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt ervaring met het beheren van projecten met diverse stakeholders
 • Expertise inzake actieve mobiliteit en/of de luchtkwaliteit is een troef.

Kennis

 • Je hebt kennis van de uitdagingen op het vlak van de stedelijke mobiliteit in Brussel.
 • Je hebt kennis van de voornaamste mobiliteitsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op het gebied van MaaS (Mobility as a Service).
 • Je hebt kennis van het Brusselse institutionele landschap.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans.
 • Kennis over het beheer van persoonsgegevens en CRM is een troef.
 • Kennis van projectmanagementmethodologieën (bv. Agile, Prince 2, enz.) is een pluspunt
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 25/04/2021 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/55142/gestionnaire-de-projet--prime-bruxell-air--h-f-x--ref--2021-a7-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”