Leefmilieu Brussel zoekt Preventieadviseur - niveau 2 (m/v/x) (Ref. : 2021-B2)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Preventieadviseur - niveau 2 (m/v/x) (Ref. : 2021-B2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden aan de Algemene directie, Dienst IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Functie

Je werkt in de algemene directie, bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van Leefmilieu Brussel. De rol van de IDPBW van Leefmilieu Brussel en zijn preventieadviseurs bestaat erin de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers en werkneemsters te ondersteunen bij de toepassing van de codex over het welzijn op het werk, maar hen ook te begeleiden bij de uitvoering van een veiligheidsmanagementsysteem “safety”. De IDPBW hangt rechtstreeks af van de Algemene Directie van Leefmilieu Brussel. De IDPBW van Leefmilieu Brussel bestaat momenteel uit 4 personen: een preventieadviseur van niveau 1 die ook diensthoofd is, een preventieadviseur van niveau 1, een preventieadviseur van niveau 2 en een administratief medewerker. Deze vacature betreft de vervanging van de preventieadviseur niveau 2.

Taken

Als preventieadviseur van de IDPBW sta je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers en werkneemsters bij in de toepassing van de codex over het welzijn op het werk. Je vervult je opdracht in alle onafhankelijkheid ten aanzien van de werkgever en de personeelsleden. Je bent gebonden aan het beroepsgeheim en je mag geen enkele beslissing nemen, behalve in gevallen waarin een onmiddellijke of gevaarlijke toestand dit vereist.

De opdrachten van de interne dienst zijn adviesopdrachten:

 • Je neemt deel aan de identificatie van de gevaren en geeft advies over de evaluatie van de risico's, het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.
 • Je assisteert de werkgever bij de risicoanalyse en de uitwerking van procedures.
 • Je bezoekt en controleert de werkplekken en -posten.
 • Je geeft advies over de verschillende thema’s die betrekking hebben op de codex over het welzijn op het werk en meer bepaald de ergonomie.
 • Je beheert de thema’s en coördineert de werkgroepen die werken aan thema’s zoals de ergonomie.
 • Je controleert de werkuitrustingen, de individuele beschermingsuitrustingen, de inrichtingen en neemt deel aan de aankoopprocedure.
 • Je onderzoekt de oorzaken van de arbeidsongevallen en de incidenten en voert alle andere onderzoeken uit die relevant worden geacht voor de verbetering van het welzijn van de werknemers en werkneemsters.
 • Je brengt advies uit over de opstelling van instructies en (eerstelijns)informatie, het onthaal van nieuwkomers (deel welzijn) en de opleiding van de werknemers en werkneemsters inzake welzijn op het werk en neemt deel aan de update van de informatie die door de IDPBW wordt meegedeeld. 
 • Je staat ter beschikking van personen die in de onderneming aanwezig zijn voor alle vragen over de toepassing van de wetgeving.
 • Je neemt deel aan de toepassing van maatregelen die moeten worden genomen in het geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, de opstelling van interne noodprocedures en de organisatie van de eerste hulp. 
 • Je neemt deel aan het BOC-IDPBW (Basisoverlegcomité-IDPBW) en beantwoordt de vragen over welzijn op het werk.

Profiel

Diploma*: Bachelor in een wetenschappelijke en/of technische richting en Getuigschrift vorming preventieadviseur niveau 2

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring op het gebied van veiligheid.
 • Een ervaring met projectbeheer is een troef.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis op het gebied van technische veiligheid en ergonomie.
 • Je kunt je in het Frans en Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Informaticakennis: Microsoft Office
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met jouw cv en motivatiebrief.

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/54971/conseiller-ere-en-prevention--niveau-2-h-f-x--ref-2021-b2-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”