Leefmilieu Brussel zoekt HR Business Partner & Project Manager (m/v/x) (Ref.: 2022-M12)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR en Financiën, departement HR Partnerschap.

 

Functie

Leefmilieu Brussel is samengesteld uit een aantal operationele afdelingen m.b.t. de thematieken Energie, Milieuvergunningen, Inspectie, Groene Ruimten, enz. en meer ondersteunende afdelingen omtrent de thema’s HR, financiën en het beheer van het bouwkundig patrimonium (facility management).

 

De onderafdeling HR bestaat uit 3 departementen: Personeelsadministratie, Human Resources Management en HR Partnerschap. Je werkt onder leiding van het departementshoofd HR Partnerschap.

 

Je bent actief betrokken bij de implementatie van People in action, de HR-strategie van Leefmilieu Brussel. Je waakt over de realisatie van de missies van Leefmilieu Brussel. Daarom werk je enerzijds een geprivilegieerd partnerschap uit met de afdelingen die je begeleidt en anderzijds neem je deel aan het beheer van projecten.

 

Als adviseur van zowel de medewerkers als de managers, begeleid je hen in hun loopbaan en in de verwezenlijking van hun doelstellingen.

Taken

Als HR Business Partner (ong. 50% van de tijd) ;

 • Je ontwikkelt partnerschapsrelaties met de afdeling die je begeleidt (Groene ruimten) en adviseert het afdelingshoofd inzake het anticipatieve beheer van loopbanen en competenties.
 • Je draagt bij tot het welzijn van de medewerkers door een ethische en eerlijke behandeling van hun behoeften en vragen te verzekeren.
 • Je adviseert de managers en medewerkers van de afdeling Groene ruimten, waarvan je de contactpersoon bent, treedt hierbij op als coach en baseert je op HR best practices en het geldende HR-beleid.
 • Je bent de ambassadeur van de HR-voorstellen die nodig zijn ter verbetering van de goede werking van de afdelingen die je begeleidt.

 

Als HR Project Manager (ong. 50% van de tijd) ;

 • Je draagt bij aan de implementatie van de HR-strategie die tot doel heeft het welzijn en de performantie te bevorderen van alle medewerkers, door middel van autonomie en responsabilisering.
 • Om dit te kunnen realiseren, neem je deel aan de lancering van nieuwe HR-projecten als projectleider·ster of integreer je transversale werkgroepen. Dankzij je expertise, creativiteit, luistervaardigheid en perfect inzicht in de behoeften van je eindgebruikers, draag je in belangrijke mate bij tot de creatie van nieuwe HR-oplossingen.

 

Profiel

 

Diploma*

Master in Human Resources, Business and Management, Menswetenschappen, Psychologie, Arbeidswetenschappen, Recht, Criminologie, enz.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Minimaal 1 jaar ervaring in een human resources domein.
 • Minimaal 1 jaar ervaring in projectbeheer.

 

Kennis

 • Goede kennis van het anticipatieve beheer van loopbanen en competenties, coaching, HR strategie, begeleiding van managementprofielen, employee life cycle (bedienden en arbeiders)
 • Kennis van de werking van een publieke structuur is een troef.
 • Kennis van het domein van diversiteit is een troef.
 • Je behandelt dossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee landstalen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, zelfs gedeeltelijke, en voegt die samen om tot genuanceerde analyses te komen. Wanneer je voor een probleem staat, bepaal je mogelijke oplossingen en presenteer je alternatieven. Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.
 •  

 

 

Aanbod

 • Een vervangingscontract vanaf 1/10/2022 (geschatte duurtijd ongeveer 5 maanden)
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/76803/hr-business-partner-…