Leefmilieu Brussel zoekt Finance Partner (m/v/x) (Ref.: 2022-A16)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR & Financiën, departement Budget.

 

Functie

Als Finance Partner, een transversale functie binnen Leefmilieu Brussel :

 • Je bent een belangrijke partner van de ‘beroepen’ van Leefmilieu Brussel en zorgt voor samenhang tussen de budgettaire en programmaplanning.
 • Je zorgt samen met de andere teamleden voor de follow-up van de begrotingscyclus in overeenstemming met de richtsnoeren van het begrotingsbeleid.
 • Je neemt deel aan de opstelling van initiële begrotingen en budgettaire aanpassingen, onder meer door de verzamelde informatie te analyseren en voorstellen te doen voor de optimalisering van de beschikbare middelen met betrekking tot de prioritaire projecten en opdrachten van LB.
 • Je monitort de uitvoering van de begroting van Leefmilieu Brussel door een grondige analyse in Anaplan, het budgettaire en programmatische planningsinstrument van LB en door het aansturen van de begrotingscontroles.
 • Je stelt didactische verslagen op ten behoeve van de Algemene directie en het management.
 • Je levert financiële expertise in bepaalde specifieke dossiers die door de ‘beroepen’ worden behandeld.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het inkomstenbeheer, in het bijzonder op het niveau van de Europese financieringen en relancefondsen.
 • Je stelt begrotingsverslagen op voor externe instanties zoals het kabinet van de voogdijminister, het kabinet van de minister van Begroting, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof.
 • Je stelt antwoorden voor op parlementaire vragen in verband met jouw activiteiten.
 • Je zult bijdragen aan de ontwikkeling van bestaande tools en processen.

 

Profiel

Diploma*

Master. Een diploma op het gebied van economie is een troef (bv. economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of bestuurswetenschappen, handelswetenschappen, financiën ...).

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring met financieel en budgettair beheer.

 

Kennis

 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Goede competenties in strategische analyse.
 • Affiniteit met cijfers.
 • Basiskennis van de openbare structuren en administraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een troef.
 • Informaticakennis: Microsoft Office, in het bijzonder geavanceerde kennis van Excel, financiële planningssoftware (kennis van Anaplan is een troef).
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
   

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 19/05/2022 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/71366/finance-partner-m-v-…