Leefmilieu Brussel zoekt Environmental Data Scientist (m/v/x) (Ref. : 2022-A21)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Environmental Data Scientist (m/v/x) (Ref. : 2022-A21)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Algemene directie, dienst Digitale transformatie.

Functie

Om de ecologische en sociale transitie te verwezenlijken, in een context die gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen (op technologisch, sociaal, cultureel ... vlak), moet onze administratie 3 grote uitdagingen aangaan:

 • wendbaar worden om een passend antwoord te kunnen bieden op de vele uitdagingen en op de onzekere evolutie daarvan;
 • slagen in haar digitale transformatie om de kwaliteit van haar diensten te verbeteren en haar relaties met de gebruikers te vergemakkelijken;
 • een integratiebeleid voeren om de interne cohesie te versterken en voor iedereen aangepaste oplossingen te bieden.

Met de digitale transformatiestrategie wil Leefmilieu Brussel een open, toegankelijke, innovatieve en klantgerichte administratie worden dankzij eenvoudige, directe en ‘automatisch digitale’ dienstverlening.

Je gaat aan de slag bij de dienst Digitale transformatie, die eind 2019 werd opgericht en die bestaat uit 4 medewerkers, en werkt mee aan de uitvoering van de strategie en het functioneringsmodel, gebaseerd op:

 • de bouw van het Kenniscentrum Digitale Transformatie, dat is opgebouwd rond de 6 volgende thema’s: digitale soberheid, digitale inclusie, datagovernance, digital project management, business analyse en digitale strategie & oplossingen;
 • de opstelling van en medewerking aan het "Advisieorgaan voor digitale projecten" van Leefmilieu Brussel om het beheer van de digitale projecten te harmoniseren en de naleving van de principes en standaarden voor de 6 thema’s van het Kenniscentrum Digitale Transformatie te bevorderen.

Je werkt voornamelijk rond het thema Datagovernance en werkt zo mee aan de digitale transformatie van de organisatie, de ontwikkeling van de digitale cultuur en de maturiteit van Leefmilieu Brussel op het vlak van data.

Je werkt samen met tal van teams en adviseert hen over de manier waarop digitale vraagstukken en gemeenschappelijke belangen voor onze organisatie in hun opdrachten kunnen worden geïntegreerd. Je draagt bij tot de ontwikkeling van de prestaties van Leefmilieu Brussel en de levenskwaliteit van de Brusselaars.

Leefmilieu Brussel beheert immers een groot aantal data over de thema's van haar opdrachten: geluidshinder, luchtkwaliteit en energiebalans zijn slechts enkele voorbeelden.

Taken

Als Environmental Data Scientist sta je in voor de volgende taken:

 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van de pool Datagovernance in het Kenniscentrum Digitale Transformatie in samenwerking met je collega’s en de datadeskundigen van Leefmilieu Brussel.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de datacatalogus, de opstelling van regels en standaarden van Leefmilieu Brussel, de opstelling van glossaria, de inventaris van databronnen of de implementatie van generieke tools voor de exploitatie van data.
 • De maturiteit van de beroepen op het vlak van data varieert. Je neemt deel aan de verspreiding van de datacultuur, sensibiliseert je collega's voor de uitdagingen van een goed databeheer en ondersteunt hen bij de ontwikkeling van hun competenties
 • Je wordt betrokken door de andere teams van Leefmilieu Brussel bij thematische projecten die  een betere verspreiding en valorisering van milieudata beogen en je deelt je vaardigheden op het gebied van data-analyse.
 • Je identificeert de concrete cases met een grote toegevoegde waarde en voert analyses uit.
 • Je gebruikt je expertise om de teams te begeleiden bij de verwerving, integratie en visualisering van data tot en met de processen van datatransformatie en -modellering.
 • Je werkt mee aan de verbetering van de datakwaliteit.
 • Je draagt bij aan projecten voor de publicatie van data in het raam van de OpenData-richtlijn.

Profiel

Diploma*: Master management of Information management and data sciences

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met de data-analyse.
 • Ervaring met het bouwen van datawarehouses en dataplatforms, datamodellering of master data management (MDM) is een sterke troef.

Kennis

 • Je hebt kennis van datavisualiseringssoftware (Qlik Sense, Power BI) of statistische analysesoftware (R, Python, xls).
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 13/02/2022 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/66020/environmental-data-scientist-h-f-x--ref--2022-a21-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”