Leefmilieu Brussel zoekt Dossierbeheerder·ster inzake ruimtelijke ordening (m/v/x) (Ref. 2022-B5)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Dossierbeheerder·ster inzake ruimtelijke ordening (m/v/x) (Ref. 2022-B5)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, dienst Partnerschappen ruimtelijke ordening.

Functie

Leefmilieu Brussel moet advies uitbrengen over projecten in verband met ruimtelijke ordening bij haar deelname aan de overlegcommissies, de adviezen van de instanties die door andere administraties worden gevraagd of door de deelname aan begeleidingscomités (stedenbouwkundige vergunning, richtplan van aanleg ...). In het kader van de verantwoordelijkheden als deskundige inzake ruimtelijke ordening zal de medewerker·ster adviezen moeten uitbrengen die de verdediging van de milieubelangen in verband met de opdrachten van Leefmilieu Brussel garanderen.

Taken

 • Je vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel tijdens overlegcommissies die in de 19 Brusselse gemeenten worden georganiseerd.
 • Je brengt gecoördineerde adviezen uit in het kader van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen ...
 • Je neemt deel aan begeleidingscomités in verband met de effectenstudies betreffende stedenbouwkundige projecten.
 • Je zorgt voor een expertise in ruimtelijke ordening voor de medewerkers van de afdeling.

Profiel

Diploma*: Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring in een domein in verband met stedenbouw, leefmilieu of ruimtelijke ordening.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van de milieu-en stedenbouwkundige wetgeving die van toepassing is in het Brussels Gewest.
 • Je hebt kennis van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je hebt een goede kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 17/07/2022 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/72803/gestionnaire-de-dossiers-relatifs-%C3%A0-l-amenagement-du-territoire-h-f-x--ref-2022-b5-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”