Leefmilieu Brussel zoekt Business analyst (h/f/x) (Ref.:2022-A100)

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Business analyst (h/f/x) (Ref.:2022-A100)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de Algemene directie, departement Partnerschap beroepen en digitalisering.

Functie

Taken

Als Business analyst:

 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van de dienst Beheer van de digitale beroepsproducten in samenwerking met je collega's en de beroepenexperts van Leefmilieu Brussel.
 • Je ondersteunt de gesprekspartners beroepen bij het definiëren en bedenken van initiatieven die digitale oplossingen vereisen.
 • Je documenteert en modelleert beroepsprocessen die het mogelijk maken de IT-behoeften te kwalificeren met het oog op de vertaling ervan in functionele behoeften die kunnen worden begrepen door de technische gesprekspartners.
 • Je zorgt ervoor dat je analyses rekening houden met de beroepsuitdagingen van de afdelingen, je identificeert de betrokken interne en externe belanghebbenden, je anticipeert op en inventariseert de veranderingen die nodig zijn om nieuwe digitale oplossingen te implementeren en je voert waar nodig risicoanalyses uit en bereidt haalbaarheidsstudies voor.
 • Je ondersteunt de gesprekspartners beroepen bij de kosten-batenanalyse van hun digitale initiatieven.
 • Als onderdeel van het proces van het identificeren van de behoeften van de beroepen, heb je aandacht voor de kwesties van digitale inclusie en digitale soberheid.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in informatiebeheer of digitale transformatie, master in management, beleidsinformatica ...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt een relevante professionele ervaring in een gelijkaardige functie (deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit).
 • De BABOK® is je naslagwerk en je deelt je kennis met je collega's.
 • Je hebt professionele ervaring met tools en frameworks die relevant zijn voor de uitoefening van de functie, zoals Business Model Canvas, decision modeling, BPMN ...
 • Je hebt ervaring met Design Thinking.
 • Je hebt ervaring met het beheer van gemeenschappen van gebruiker·ster·s en bent in staat om complexe, multidisciplinaire behoeften te verzamelen.
 •  Je hebt ervaring met datamodellering en de representatie van gegevensstromen.

Kennis

 • Je bent gevoelig voor milieukwesties en vertrouwd met de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je hebt kennis van digitale inclusie en digitale soberheid.
 • Je hebt een goed inzicht in digitaal projectbeheer.
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen in het Frans of Nederlands en hebt een goede schrijfvaardigheid in beide talen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijdscontract van onbepaalde duur
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie.
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 08/10/2023 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”