Leefmilieu Brussel zoekt Beheerder·ster van fietsvloot (m/v/x) (Ref. 2022-B2)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Beheerder·ster van fietsvloot (m/v/x) (Ref. 2022-B2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Technische uitrustingen.

Functie

De opdracht van de beheerder·ster van fietsvloot bestaat uit 2 componenten. Enerzijds de fietsstrategie voor alle personeelsleden (administratief en personeel op het terrein) verder ontwikkelen in overeenstemming met het beleid van Leefmilieu Brussel. Anderzijds zal je een methodologie ontwikkelen en toepassen om te garanderen dat de middelen voor het beheer van het fietsenpark en de uitrusting (reserveonderdelen, accessoires en uitrusting ...) voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers, alsook aan het beleid van Leefmilieu Brussel. Ten slotte zal de fietsvlootbeheerder alle aspecten van het fietsvlootbeheer in de ruimste zin moeten coördineren (technische beschrijving van de overheidsopdrachten, distributie van de fietsen, beheer van de databank, onderhoud, sensibilisering, tevredenheidsonderzoeken en follow-up-indicatoren).

Taken

Strategie fietsvloot

 • Je ontwikkelt en implementeert een fietsstrategie voor de administratie, in overeenstemming met het BVP (bedrijfsvervoerplan) voor alle personeelsleden. Je verzamelt informatie voor deze Leefmilieu Brussel (LB)-strategie en ontwikkelt ambitieuze doelstellingen.
 • Je denkt voortdurend na over de verbetering van deze fietsstrategie.
 • Je stelt nieuwe infrastructuur voor op de sites van de LB-werknemers om de zachte/actieve mobiliteit te vergemakkelijken na jouw analyse van de behoefte en het potentieel (bv. verbetering van het opladen van elektrische fietsen, uitbreiding van het aantal fietsenstallingen op het terrein ...).
 • Je stimuleert de zachte mobiliteit voor professionele verplaatsingen en het woon-werkverkeer bij LB.
 • Je waakt over de veiligheidsaspecten van de actieve mobiliteit en ontwikkelt preventieve maatregelen en veiligheidsvoorschriften.
 • Je communiceert met de rest van de administratie over de evolutie van de fietsstrategie (nieuwe aankopen/nieuwe infrastructuur ...) in samenwerking met de dienst Interne communicatie.

Coördinatie fietsvloot

 • Je houdt de fietsendatabase up-to-date in ons ERP Ultimo, zodra de aankoop of buitengebruikstelling van fietsen is voltooid.
 • Je coördineert de onderhoudsacties van het fietsenpark met de inschrijver en de mechanische werkplaats.
 • Je plant bestellingen voor bedrijfsfietsen en verdeelt ze, waarbij je de werking ervan aan de medewerkers van Leefmilieu Brussel (LB) uitlegt.
 • Je coördineert en interpreteert de enquêtes bij onze administratieve en terreinmedewerkers over het gebruik van de fietsen (vragen over de behoeften/verwachtingen, moeilijkheden).
 • Je werkt actief mee aan de voorbereiding van de bestekken voor fietsbenodigdheden, opgesteld door de afdeling Algemene Aankopen.

Profiel

Diploma*: Bachelor 

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer.
 • Ervaring met het beheer van het fietsenpark of logistiek is een grote troef.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van de uitdagingen van de actieve mobiliteit in Brussel.
 • Je hebt een goede kennis van de volledige fietsmarkt (fietsen, transportfietsen, speed pedelecs, vouwfietsen ...).
 • Je hebt belangstelling voor de technische ontwikkelingen op de fietsmarkt.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Je beheerst de Office Suite en/of Office 365.
 • Kennis van de theoretische techniek en mechaniek van de fiets is een pluspunt.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 05/06/2022 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/70317/gestionnaire-de-flotte-velos-h-f-x--ref-2022-b2-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”