Leefmilieu Brussel zoekt Adviseur ergonomie en (toekomstige) preventieadviseur (m/v/x) (Ref.: 2021-B2)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Adviseur ergonomie en (toekomstige) preventieadviseur (m/v/x) (Ref.: 2021-B2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden aan de Algemene directie, Dienst IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Functie

Je werkt in de algemene directie, bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van Leefmilieu Brussel.

De rol van de IDPBW van Leefmilieu Brussel en zijn preventieadviseurs bestaat erin de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers en werkneemsters te ondersteunen bij de toepassing van de codex over het welzijn op het werk, maar hen ook te begeleiden bij de uitvoering van een veiligheidsmanagementsysteem “safety”. De IDPBW hangt rechtstreeks af van de Algemene Directie van Leefmilieu Brussel. De IDPBW van Leefmilieu Brussel bestaat momenteel uit 4 personen: een preventieadviseur van niveau 1 die ook diensthoofd is, een preventieadviseur van niveau 1, een preventieadviseur van niveau 2 en een administratief medewerker. Deze vacature betreft de vervanging van de preventieadviseur niveau 2.

Om je rol bij de IDPBW voluit te kunnen spelen zal je tijdens je werkuren, gedurende ongeveer 210 uur, een gecertificeerde opleiding voor Preventieadviseur - niveau 2 moeten volgen en ervoor slagen. Deze opleiding zal ten laste vallen van Leefmilieu Brussel.

Taken

Ergonomie:

 • Je verricht ergonomische analyses van de werkposten voor schermwerk en stelt aanpassingsmaatregelen voor die posten voor.
 • Je geeft advies over de aangeboden voorzieningen (tafel, stoel, toetsenbord, muis, scherm, ...).
 • Je maakt individuele ergonomische analyses van de werkpost voor schermwerk en adviseert de werknemer over de afstelling van zijn werkpost.
 • Je maakt een analyse van de uitrustingen voor de werkpost voor schermwerk op onze externe sites en stelt verbeteringsmaatregelen voor.
 • Je stelt een update voor van de methodologie die is vastgelegd in het raam van de ‘beeldscherm’-wetgeving voor de werkposten in de hoofdzetel.
 • Je past de methodologie toe die werd gevalideerd voor de hele hoofdzetel.
 • Je verricht ergonomische analyses van de werkposten zoals bijvoorbeeld de opslagruimten, ....
 • Je verricht ergonomische analyses van het manueel hanteren van lasten en stelt het gebruik voor van de gepaste middelen en/of alternatieve technieken voor het dragen van lasten.
 • Je geeft ergonomisch advies over de werkuitrustingen, de uitrustingen voor het hanteren van lasten, de voertuigen.
 • Je beheert de door de IDPBW meegedeelde informatie inzake ergonomie.

In een eerste fase zal je ook de preventieadviseurs bijstaan bij de uitvoering van bepaalde opdrachten van de IDPBW die geen verband houden met ergonomie.

 • Je neemt deel aan bezoeken van werkplekken en werkposten.
 • Je neemt deel aan de opstelling en actualisering van de door de IDPBW meegedeelde informatie op andere vlakken dan ergonomie.
 • Je neemt deel aan de analyse van de oorzaken van arbeidsongevallen en incidenten.
 • Je zorgt voor de follow-up van acties en het bijwerken van tabellen.
 • Je neemt deel aan de organisatie van de EHBO.

Het is de bedoeling dat je, na je opleiding, ook preventieadviseur wordt en dat je, in functie van je competenties, alle opdrachten van de IDPBW uitvoert. Eens aangesteld als preventieadviseur van de IDPBW zal je je opdracht uitvoeren in volledige onafhankelijkheid ten aanzien van de werkgever en het personeel. Je bent gebonden aan het beroepsgeheim en mag geen beslissingen nemen, behalve als een plotse of gevaarlijke situatie zich voordoet.

Profiel

Diploma*: Bachelor in de (para)geneeskunde (ergonomie, kinesitherapie, verpleegkunde, ...) en/of wetenschappen

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring op (para)medisch en/of wetenschappelijk vlak

Kennis

 • Kennis van ergonomie.
 • Kennis op het gebied van technische veiligheid is een troef
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Microsoft Office
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een troef.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 29/08/2021 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/59209/conseiller-ere-en-ergonomie-et-futur-e-conseiller-ere-en-prevention-h-f-x--ref-2021-b2-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”