Leefmilieu Brussel zoekt 2 Projectbeheerders·sters digitale communicatie (m/v/x) (Ref.: 2021-M11-M16)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

2 Projectbeheerders·sters digitale communicatie (m/v/x) (Ref.: 2021-M11-M16)

Een contentbeheerder·ster (m/v/x) en een webbeheerder·ster (m/v/x)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal, departement Content en Tools.

Functie

Je werkt mee aan het project voor de herziening van de website https://leefmilieu.brussels/. Je versterkt het projectteam (projectbeheerder, content strategist, content manager, publisher, sponsor ...) en werkt samen met een extern team. Af en toe kom je in contact met andere interne teams, in het bijzonder interne klanten en thematische verantwoordelijken.

We zijn op zoek naar 2 projectbeheerders·sters digitale communicatie (m/v/x) : een contentbeheerder·ster (m/v/x) en een webbeheerder·ster (m/v/x).

Taken

Je gemeenschappelijke taken zijn:

 • Deelnemen aan de werkvergaderingen en workshops.
 • Onze ‘tone of voice’ en redactionele stijl voor het web verfijnen.
 • Samenwerken met de vertalers en andere interne en externe betrokken partijen (agentschappen, redactieteam, consultancy SEO (Search Engine Optimization), ...).
 • De interne klanten begeleiden volgens de van kracht zijnde communicatiestrategie. Indien nodig doe je de geldende richtlijnen, procedures, plannen en methodologieën naleven.
 • Documentatie lezen, vergaderingen voorbereiden en constructieve feedback geven om het bestaande te verbeteren.
 • Deelnemen aan het nalezen en vertalen van Nederlandse of Franse content (in functie van je taalprofiel).

Als contentbeheerder·ster :

 • Meewerken aan de herziening van de content
 • Toezicht houden op de migratie van de Nederlandstalige content van de huidige naar de toekomstige website en de nieuwe structuur (informatiearchitectuur).
 • Deelnemen aan het ordenen van de content van de website en de doorstroming van bepaalde content naar een toekomstige blog op basis van een inventaris.
 • Het redactieteam ondersteunen bij het creëren, herzien en optimaliseren van de content (teksten, afbeeldingen, video, audio ...).
 • Content in het CMS (Drupal) bewerken en coderen.
 • Een SEO semantische analyse uitvoeren en helpen om de basis van onze SEO strategie te bepalen.

Als webbeheerder·ster :

 • Meewerken aan de ontwikkeling van de webaspecten, user experience (UX) en user interface (UI).
 • Meewerken aan de omschrijving van de user experience (UX-fase) van de nieuwe website en in het bijzonder de optimalisering van de architectuur en ergonomie van de website, de definitie van wireframes en de definitie van gebruikersparcours.
 • Meewerken aan de grafische definitie (UI-fase) van de nieuwe pagina’s van de website en meer in het bijzonder de definitie van de interactieve en visuele prototypes bij de naleving van het grafisch charter en de organisatie van de gebruikerstesten.
 • Meewerken aan de webontwikkeling van de nieuwe site en in het bijzonder aan de definitie van de functionaliteiten, de follow-up van het ontwerp en de testing van de ontwikkelingen.

Profiel

Diploma*: Master in communicatie, marketing, journalistiek of gelijkaardig. Een opleiding of specialisatie in webbeheer is een troef.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Ervaring met het beheer van web content, van web-/digitale projecten of gelijkaardig is een grote troef.

Kennis

 • Kennis van redactie en/of SEO-technieken en/of goede UX/UI-praktijken zijn een troef, maar geen vereiste.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 08/08/2021 (cv en motivatiebrief). De sollicitatiegesprekken zullen in augustus plaatsvinden.

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/58340/2-gestionnaires-de-projets-de-communication-digitale-h-f-x--ref--2021-m11-m16-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”