Join For Water zoekt procesbegeleider

Betaalde job Deeltijds
Gent
Solliciteren tot

Join For Water zoekt een procesbegeleider (m/v/x) voor "Programma België"  

‘Duurzaam water in een mondiale context’ 

1 op 10 mensen heeft nog geen toegang tot drinkwater. Tegelijk bedreigen de klimaatcrisis en onze eigen consumptie de watervoorraden – ook in België. Om de toegang tot water te verzekeren, ook voor de generaties na ons, zijn veerkrachtige ecosystemen nodig. Daarvoor werken we samen met lokale partners in Afrika en (Latijns-)Amerika maar ook België is ons werkgebied.  

Join For Water in België 

Hier ontwikkelen we vernieuwende handelingsmodellen rond water en duurzame ontwikkeling. Zo mobiliseren we rond het verkleinen van onze watervoetafdruk en watervriendelijke landbouw. Hiervoor begeleiden we middenveldorganisaties, bedrijven, lokale besturen en scholen met het oog op een multiplicatoreffect. Via publiekscampagnes ondersteunen we ook burgers om meer duurzame keuzes te maken rond water. We zetten beleidsmakers aan tot een aangepast landbouwbeleid dat het duurzaam gebruik van zoetwatervoorraden wereldwijd bevordert. En met het oog op de toekomst onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid rond duurzaam watergebruik -en beheer in Vlaanderen.   

Twee collega’s (een procesbegeleider en een campagnemedewerker) kunnen het nu al driekoppige team vervoegen, met het perspectief van onbepaalde duur en start begin 2022: 

Als procesbegeleider ontwikkel en begeleid je trajecten met het middenveld, bedrijven, lokale besturen. 

Gewenst profiel

Generieke competenties 

 • Minstens een diploma professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring 
 • Kennis over de waterproblematiek of duurzaam leven, en/of over internationale samenwerking 
 • Goed kunnen inspelen op het engagement en de professionaliteit in sociale organisaties  
 • Bestaande educatieve werkvormen passend kunnen inzetten en nieuwe kunnen ontwerpen 
 • Vaardig in geschreven en gesproken Nederlands en een goede kennis van het Frans en het Engels 
 • Resultaatsgerichtheid, samenwerken en voortdurend verbeteren 

Specifieke competenties 

 • Je hebt ruime ervaring met het initiëren en begeleiden van sociale processen, ook bij grotere organisaties en/of bedrijven.  

Een tentatieve takenlijst voor deze functie: 

 • Je bent de drijvende kracht van onze trajecten die leiden tot duurzame gedragsveranderingen op vlak van water. Dit houdt concreet in dat je:  
 • nieuwe trajecten vormgeeft en uitvoert  
 • actoren (middenveldorganisaties, bedrijven, lokale besturen, burgerbewegingen,…) coacht richting duurzamer watergebruik  
 • vernieuwende en inspirerende sensibiliserende en/of educatieve activiteiten uitdenkt en opzet  
 • workshops uitwerkt en begeleidt rond duurzaam watergebruik voor een grote diversiteit aan actoren 
 • samenwerkingen opzet met en tussen (boven)lokale (duurzame) actoren 
 • de impact van de trajecten monitort en evalueert 
 • Je werkt mee aan evenementen van derden rond water & duurzaamheid. 
 • Je werkt mee aan aanvraagdossiers en rapporteringen voor subsidies. 
 • Je werkt mee aan de vertaling van  het nieuwe meerjarenprogramma België (2022-2026) en eventueel andere subsidieprogramma’s.  

Ons aanbod

Wat hebben we jou te bieden:  

 • Een deeltijds contract 80% voor bepaalde duur met perspectief op onbepaalde duur.
 • Een salaris conform de sector ontwikkelingssamenwerking en rekening houdend met je opgebouwde anciënniteit.  
 • Een fietsvergoeding of gratis abonnement voor het woon—werk-traject.  
 • De mogelijkheid tot deeltijds telewerk. 
 • Fijne werksfeer en een dynamisch team. 

Contact

Voor inhoudelijke informatie over de functie, kan je contact opnemen met Valentien Goethals (coördinator ‘Programma België’): valentien.goethals@joinforwater.ngo of +32 479 66 17 40.  

Interesse? 

Stuur je cv, samen met een schriftelijke motivatie, ten laatste op 17 oktober 2021 naar job@joinforwater.ngo met vermelding “Procesbegeleider”. 

Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief, nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor een gesprek op 27 oktober 2021.

Join For Water werft aan op basis van competenties en talent ongeacht geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap.