IGEMO zoekt Intergemeentelijk Handhaver, ruimtelijke ordening en milieu

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Wil je meewerken aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving, nu en morgen? Ben je iemand die heldere analyses maakt? Kan je op een onderbouwde en genuanceerde manier zorgen voor de naleving van stedenbouwkundige regels? Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!

Jouw uitdaging

Als intergemeentelijk handhaver word je ingezet in de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel. De deelnemende gemeenten zijn Bonheiden, Berlaar, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Duffel, Bornem en Lier.

In eerste instantie zal je als verbalisant ruimtelijke ordening (titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening) aan de slag gaan, waarbij je, na een controle op het terrein, aanmaningen en processen-verbaal opmaakt en, indien nodig, werken stillegt. In de beginperiode zal je meelopen met jouw collega, zodat je algauw de kneepjes van het vak leert. Op termijn kan je aangesteld worden als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur, waarbij je de bevoegdheden krijgt voor het inleiden van herstelvorderingen en het opleggen van bestuurlijke maatregelen.

In tweede instantie volg je tijdens je werkuren een jaaropleiding tot lokaal toezichthouder milieuhandhaving (titel XVI van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid), zodat je, na het behalen van het certificaat, ook kan optreden tegen overtredingen van de milieuwetgeving. Hier zal je eveneens, na een controle op het terrein, aanmaningen en processen-verbaal milieu kunnen opmaken, maar ook veiligheidsmaatregelen en bestuurlijke maatregelen kunnen opleggen. De ervaring van jouw collega’s leert dat deze opleiding een aanrader en een must is.

Je staat in voor zowel reactieve, bemiddelende als proactieve handhaving. Dit wil zeggen dat je op objectieve, transparante en gestructureerde wijze overtredingen zoveel mogelijk voorkomt, evenals bijstuurt, waar nodig. Een maximale integrale aanpak van de componenten ‘ruimtelijke ordening’ en ‘milieu’ staat hierbij voorop.

De focus van het handhavingsbeleid ligt dan ook op informatie, sensibilisering, preventie, overleg en vrijwillig herstel (zachte handhaving). Pas als onderhandelen en bemiddelen geen bereidheid teweegbrengt, om de overtredingen te stoppen en de schade te herstellen of, in uitzonderlijke gevallen, waarbij onderhandelen en bemiddelen niet zinvol is, is repressieve (harde) handhaving aan de orde. Concreet is dat het effectief afdwingen van herstel, eventueel gecombineerd met bestuurlijke sanctionering door het Vlaams Gewest of strafrechtelijke vervolging Het is vooral bij de repressieve handhaving dat jij zal worden betrokken.

Je bent een aanspreekpunt voor alle betrokkenen in een handhavingsdossier: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de gemeentelijke toezichthouder milieu, de schepencolleges, de politiezone, het departement omgeving, de afdeling handhaving, het parket en andere handhavingsactoren zoals OVAM, VMM,….

Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen:

 1. Je bent in het bezit van een (Bachelor of Master)diploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu, ruimtelijke ordening of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving en/of milieu. Een achtergrond in milieubeheer en/of preventie (min. niveau 2) is hierbij ideaal.
 2. Relevante ervaring als veiligheids- en/of milieucoördinator is een pluspunt, maar geen noodzaak.
 3. Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van deze functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 4. Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 5. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Een eigen auto hebben is niet noodzakelijk. Je krijgt van ons immers toegang tot een Cambio-abonnement.

Jouw taken

Binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel neem je de volgende taken voor je rekening:

 • Je verleent, in teamverband, diensten ten behoeve van de lokale besturen binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel.
 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het uitwerken en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu.
 • Je ondersteunt diverse handhavingstaken inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu (omgeving) in opdracht van lokale besturen. Deze handhavingstaken omvatten o.a. het uitvoeren van terreincontroles, het verstrekken van aanmaningen en waarschuwingen, het maken van vaststellingen (proces-verbaal), het uitwerken van bestuurlijke maatregelen, het vorderen van gerechtelijke maatregelen, het begeleiden van administratief- en strafrechtelijke procedures …
 • Je bevordert de contacten en de samenwerking tussen lokale overheden, politie, parket en andere gerechtelijke instanties op het vlak van handhavingsbeleid.
 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, politiezones en andere handhavingsactoren.
 • Je initieert en realiseert communicatie- en/of sensibilisatiescampagnes omtrent handhaving.
 • Je zorgt voor het uitbouwen en bundelen van kennis en expertise inzake omgevingshandhaving.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je toont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je bent vertrouwd met het lezen, interpreteren en uitvoeren van regelgeving i.v.m. ruimtelijke ordening en/of milieu.
 • Je hebt kennis van de regelgeving in de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, het Decreet algemene bepalingen milieubeleid, Vlarem,… of bent bereid je hierin op korte termijn in te werken.
 • Je beschikt over het vermogen om snel kennis te verwerven en deze kennis om te zetten in de praktijk.
 • Je bent bereid de nodige opleidingen te volgen, waaronder de jaaropleiding lokaal toezichthouder
  (1 dag per week les tijdens de kantooruren).
 • Verder beschik je over een basiskennis van courante computertoepassingen.
 • Je hecht belang en houdt steeds rekening met de beginselen van behoorlijk bestuur en kan onafhankelijk en onpartijdig optreden.
 • Je bent vertrouwd met of geboeid door de werking van overheden en lokale overheden in het bijzonder.
 • Je hebt een hart voor het milieu. Kortom, je bent gepassioneerd door mens, dier en plant.

Over IGEMO

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn… In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen, worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’, waar uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in regio.

Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling ondersteunt en begeleidt IGEMO lokale besturen bij het realiseren van beleidsvisies en het uitvoeren van generieke taken. IGEMO beschikt over een intergemeentelijke handhavingscel die lokale besturen van A tot Z (van vaststelling tot procedure) ondersteunt op het vlak van omgevingshandhaving (ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu). IGEMO realiseert ook ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen en woonprojecten) voor lokale besturen en levert diensten op het vlak van ruimtelijke ordening en grondverwerving (o.a. onteigeningen).

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De ambitie om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing. Bovendien bieden wij jou:

 • Een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector. Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling, om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Wettelijk vakantiegeld en een eindejaarspremie.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor je smartphone.

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats o.b.v. je motivatiebrief en cv. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Nadien volgt een selectieproef en eindbespreking.

Interesse?

Stuur dan voor 31/10/'21 een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv. naar IGEMO, t.a.v. Mieke Toppets, HR-Manager, via jobs@igemo.be.