HIVA-KU Leuven zoekt Onderzoeksleider ‘Circulaire economie en klimaatbeleid’

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - is een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 75 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. De focus van het HIVA-onderzoeksteam 'Klimaat en duurzame ontwikkeling' ligt op de thema's circulaire economie, just transition, werkgelegenheidsimpact van groene transities, klimaatbeleid en milieubelastingen. Ons onderzoek wordt gekaderd in internationale of nationale onderzoeksprogramma's (bv. Horizon Europe), of wordt uitgevoerd in opdracht van Europese, Belgische, federale, Vlaamse of lokale overheden.

Website van de eenheid

Functie

Begeleid door het hoofd van de onderzoeksgroep, ben je als onderzoeksleider verantwoordelijk voor het aantrekken, uitvoeren en valoriseren van toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake de circulaire economie, just transition, werkgelegenheidsimpact van groene transities, klimaatbeleid en milieubelastingen. Wat acquisitie betreft, werf je elk jaar het equivalent van de loonkost van jouw team, een kleine groep onderzoekers (1 à 2) met verschillende wetenschappelijke achtergronden en ervaringsniveaus. Het uitbouwen van een breed netwerk in jouw specifieke expertisedomein (beleidsmakers, sociale partners en andere belangrijke stakeholders in België en in Europa) en het actief exploreren van opportuniteiten dragen daar in belangrijke mate toe bij. Je bewaakt de correcte uitvoering van de toegekende projecten, zowel wat betreft wetenschappelijke kwaliteit als qua respect voor tijdslimieten en budgetten. Dit vraagt niet alleen dat je je eigen expertise en projectmanagementvaardigheden stelselmatig uitbouwt en optimaliseert, maar ook die van je medewerkers. Je draagt actief bij tot disseminatie en valorisatie: je publiceert de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke publicaties (ook in meer toegankelijke artikels gericht op een breder publiek), presenteert op academische conferenties en stimuleert en ondersteunt de onderzoekers van je team om dit ook te doen. Je werkt nauw samen met de andere onderzoeksleiders in de groep en draagt zo mee bij tot de verbreding van het onderzoeksaanbod van het team. In deze rol word je ten slotte ook actief betrokken bij de HIVA-beleidsvoering.

Profiel

 • Je hebt een doctoraat in de economische, politieke of sociale wetenschappen. Een doctordiploma in een andere richting komt in aanmerking indien (1) je een masterdiploma hebt in een van de genoemde richtingen of (2) op andere wijze affiniteit kan aantonen met sociaaleconomisch onderzoek in de onderzoeksthema’s van het onderzoeksteam.
 • Je hebt een uitgebreide ervaring met kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek. Je bent creatief in het bedenken, ontwikkelen en tijdig en succesvol afronden van onderzoeksprojecten en voert deze uit volgens de hoogste wetenschappelijke standaarden.
 • Je hebt ervaring met de thema’s van de onderzoeksgroep en bent vertrouwd met het nationaal, regionaal en EU-beleid. Je beschikt ook over een netwerk van actoren uit beleid, onderzoek en praktijk.
 • Idealiter heb je al ervaring met het aantrekken en managen van projecten die gefinancierd worden door de EU (bv. aanbestedingen, Horizon Europe) en/of door nationale fondsen (bv. SBO, FWO, BRAIN).
 • Je beschikt over de nodige sociale en leidinggevende vaardigheden om een klein multidisciplinair onderzoeksteam te coachen, samen te werken in (internationale) wetenschappelijke netwerken en relaties op te bouwen met overheidsdiensten en andere stakeholders.
 • Je kan middels publicaties en andere contributies jouw bijdrage tot het valoriseren van onderzoeksresultaten bewijzen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel voor wetenschappelijke als voor beleidsgerichte rapportering, ook internationaal. Kennis van het Engels op hoog niveau is daarom een strikte voorwaarde. Je hebt een basiskennis Nederlands, of bent minimum bereid Nederlands te leren voor de dagelijkse communicatie met collega’s.

Aanbod

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatieve, (inter)nationale onderzoeksprojecten met grote maatschappelijke relevantie in een uitdagende leidinggevende en beleidsondersteunende rol.
 • De mogelijkheid om je eigen onderzoeksportefeuille vorm te geven en een sterk academisch track record uit te bouwen.
 • Uitgebreide leermogelijkheden.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (positie in KU Leuven Onderzoekskader) in barema 52 of 53 (afhankelijk van ervaring), met groeps- en hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gsm met abonnement en andere voordelen.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinair, dynamisch, universitair team.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Kris Bachus, tel.: +32 16 32 31 25, mail: kris.bachus@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 18/10/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.