HERWIN VZW zoekt Beleidsmedewerker circulair ondernemen

Betaalde job Voltijds
GENT
Solliciteren tot

De omslag naar een sociale circulaire economie komt niet vanzelf! Jij gelooft in het herwinnen van grondstoffen en het hergebruiken van materialen, in duurzame mobiliteit en in het delen en verwerken van voedseloverschotten. Jij komt op voor de belangen van onze leden en daarvoor onderhandel je graag met de verschillende overheden.

Wil je samen met het team het collectief van sociale en circulaire ondernemers ondersteunen en versterken? Dan is dit dé job voor jou! HERW!N zoekt twee beleidsmedewerkers circulair ondernemen.

 

HERW!N is het collectief van ondernemers die werken aan het herwinnen van werk, materialen en van ontmoetingen. We zijn de belangenbehartiger van onze leden en de gesprekspartner van het beleid en sociale partners. We vertegenwoordigen bijna 10.000 medewerkers en 100 sociale circulaire bedrijven. Bekendste voorbeeld zijn de Kringwinkels, de Fietspunten, en ook biolandbouw, groenonderhoud en sociale restaurants maken deel uit van deze sector.

 

PROFIEL

 

Als beleidsmedewerker circulair ondernemen ligt jouw focus op beleidsvoorbereidend –en ondersteunend werk. Je vertegenwoordigt onze leden voor de circulaire thema’s waaronder hergebruik, duurzame mobiliteit en voedseloverschotten. Je zoekt mee naar opportuniteiten om het sociaal-circulair-ondernemerschap van de sociaal economie ondernemingen te ontplooien en te versterken en doet dit steeds in functie van jobcreatie voor kansengroepen. Je denkt strategisch  en toekomstgericht na over gunstige beleidsmaatregelen.

 

TAKENPAKKET

 

Om zo maximaal mogelijke beleidsimpact te realiseren:

·        Opvolgen van beleidsontwikkelingen met impact op de businessmodellen van onze leden zowel Vlaams, federaal als Europees.

·        Lobbyen voor en vertegenwoordigen van onze leden op zeer diverse fora bij overheden en stakeholders.

·        Opbouwen en kennis ontwikkelen van expertise binnen de relevante thema’s hergebruik, duurzame mobiliteit en voedseloverschotten.

 

Om ons sociaal circulair ondernemersmodel te verduurzamen:

·        Strategische standpunten en positionering voorbereiden en uitdragen

·        Accelereren bij ontwikkelingen bij leden

·        Capteren van trends in de samenleving

·        Organiseren van verschillende overlegvormen met leden

 

 COMPETENTIES

Taakspecifieke competenties

·        Bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring

·        Je kan zelfstandig, procesmatig werken en oplossingsgericht denken

·        Je hebt veel overtuigingskracht en je bent een goeie onderhandelaar

·        Je hebt politieke sensitiviteit en je bent sterk in probleemanalyse

 

Kerncompetenties HERW!N

·        Visie: Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën uitwerken voor de toekomst door ze in een ruimere context en perspectief te plaatsen.

·        Omgevingsbewustzijn: Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en kan deze kennis benutten voor onze organisatie.

·        Netwerken: Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de organisatie. Je wendt die aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

·        Samenwerken: Je werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat.

 

AANBOD

 

·        Voltijdse (of deeltijdse 80%) functie onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding

·        Geëngageerde collega’s in een complementair team

·        Standplaats in Gent in een mooie werkomgeving vlakbij station Gent Sint-Pieters

·        Loon volgens barema categorie 2, PC 327.01, maaltijdcheques hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer.

·        Onmiddellijke indiensttreding

 

INTERESSE

 

·        Stuur je motivatiebrief en CV tot en met 12/06/’22 naar wouter@herwin.be

·        Meer info op www.herwin.be of via mail naar eva@herwin.be (directeur).

 

SELECTIE STAPPEN

 

·        Selectie op basis van Nederlandstalige CV en motivatiebrief

·        Uitnodiging na schriftelijke selectie in de week van 13/6/’22

·        Schriftelijke proef wordt bezorgd op 14/6/’22.

·        Selectiegesprekken op 16/06/’22 in Gent