Departement Omgeving zoekt Milieu-inspecteur landbouw

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Wil je een concrete impact hebben op het milieu? Heb je interesse in landbouw en ben je een buitenmens? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Als milieu-inspecteur ben je vaak op de baan (1 à 2 dagen in de week) voor het uitvoeren van inspecties. Deze functie spitst zich voornamelijk toe op inspecties bij landbouwbedrijven. Bij het uitvoeren van inspecties hoort ook het toepassen van het handhavingsinstrumentarium zoals het schrijven van aanmaningen, processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen e.d.. Je geniet van een zekere autonomie bij het inplannen van jouw agenda, rekening houdende met het omgevingshandhavingsplan en klachten die binnenkomen. De inspecties worden samen met een collega uitgevoerd. Je bent bijgevolg ook een teamspeler.

Je kan in deze functie heel veel bijleren en je wordt elke dag geconfronteerd met nieuwe situaties die een andere aanpak vereisen.

Heeft deze vacature jouw interesse opgewekt? Solliciteer dan nu!

Lees meer over de functie in het selectiereglement op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting (o.a. milieuwetenschappen, chemie biologie, fysica, bio-ingenieur, industriële wetenschappen, …) of een ander diploma of getuigschrift in een wetenschappelijke richting dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van A1 met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?www.werkenvoorvlaanderen.be