Departement Omgeving zoekt Jurist Omgevingsrecht

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Ben je begaan met de manier waarop mensen en bedrijven omgaan met het milieu en wil je de maatschappelijke relevante uitdaging van bodemverontreiniging tegengaan? Dan is deze functie iets voor jou!

Je krijgt de kans om je te verdiepen in de wetgeving inzake bodemsanering, maar ook in andere onderdelen van het milieuhygiënerecht. Je behandelt administratieve beroepen tegen beslissingen genomen door de OVAM inzake bodemsanering, je overlegt hierover met je collega’s en schrijft ontwerpen van beroepsbesluiten uit. Daarnaast geef je juridisch advies over de toepassing en interpretatie van regelgeving, meer bepaald op het vlak van milieuhygiëne en omgevingsvergunningen. In deze onderdelen van het omgevingsrecht werk je ook mee aan nieuwe regelgeving. Tevens beheer je in de vermelde materies rechtszaken. Je doet dit in overleg met de inhoudelijk betrokken afdelingen en entiteiten en waar nodig met het kabinet. Daarnaast instrueer je in deze rechtszaken de aangestelde advocaten. Voor al deze taken werk je nauw samen met collega juristen, andere beleidsmedewerkers en zelfs andere entiteiten bij de technische materie zoals VITO.

Interesse? Solliciteer dan nu!

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt een masterdiploma in de rechten of een licentiaat in de rechten.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4  maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brms@vlaanderen.be, 0492 089 499).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur A1 met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen