Departement Omgeving zoekt Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte)

Betaalde job Voltijds
Brugge
Solliciteren tot

Ben je een goede onderhandelaar en wil je mee helpen aan maatschappelijk relevante dossiers van de Vlaamse lijst? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte) komen de omgevingsvergunningsaanvragen van de Vlaamse lijst projecten bij jou terecht. Je maakt een beoordeling over de ruimtelijke verenigbaarheid en de goede ruimtelijke ordening, geeft hierover advies aan de GOVC (Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie) of maakt een besluit op in samenwerking met de gewestelijke omgevingsambtenaar. Je doet dit zowel voor omgevingsprojecten in eerste als in laatste administratieve aanleg. Van begeleiding van het dossier, tot adviseren en besluiten, je neemt het dossier van a tot z op. Je helpt projecten mee realiseren en denkt samen mee met de aanvragers.

Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale doelstellingen en het realiseren van onze missie.

Als gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte) kom je terecht in de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP). Naast de thema’s omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen zet de afdeling ook in op leef- en omgevingskwaliteit (inclusief milieueffectrapportage) en land- en bodembescherming.