Departement Omgeving, Vlaamse overheid zoekt Procesbegeleider duurzaam wonen en bouwen

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Het Departement Omgeving zoekt een procesbegeleider die het duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen mee gaat stimuleren, met daarbij een specifieke focus op de omgevingsthema’s.  

Als procesbegeleider neem je initiatief in het samenbrengen en ondersteunen van de relevante actoren m.b.t. duurzaam wonen en bouwen. Je stimuleert de wisselwerking tussen deze partners en het omgevingsbeleid en bewaakt de beleidscoherentie m.b.t. duurzaam wonen en bouwen. Je zoekt kansen om via sensibilisering, educatie, kennisdeling of capaciteitsopbouw de werking m.b.t. duurzaam wonen en bouwen concreet vorm te geven. Je bouwt een visie uit over duurzaam wonen en bouwen en gaat instrumenten die gericht zijn op een verduurzaming van de woningen in Vlaanderen mee promoten.

Wil jij een trekkersrol opnemen in het samenbrengen van diverse inzichten? Kan je duidelijke keuzes maken en deze vlot vertalen intern en extern? Weet je een duidelijke visie vorm te geven en te staven met hetgeen leeft in de sector? Voel je een grote betrokkenheid bij het schrijven van een duurzaam verhaal? Dan bieden wij je een afwisselende job in een dynamische organisatie die constant in beweging is.

Herken je jezelf in het profiel? Lees dan meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure via de website www.werkenvoorvlaanderen.be

Profiel

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
 2.  Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring in het begeleiden van processen.

Voor mee info hieromtrent: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/procesbegele…

 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.  
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.268,73 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Interesse?

 Solliciteer ten laatste op 06/10/2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be of https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/procesbegele…

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.