De Fietsambassade Gent vzw zoekt De Fietsambassade Gent zoekt een administratief en onthaal medewerk(st)er Fietsparkeren.

Betaalde job Voltijds
Maaltebruggestraat 191 - 9000 Gent
Solliciteren tot

Wij op zoek naar een administratief en onthaal medewerk(st)er Fietsparkeren om het team fietsparkeren van de Fietsambassade Gent te versterken. Dit team bestaat uit 3 ondersteunende mensen en een ploeg van circa 15 medewerkers op het terrein, aangestuurd door 3 teamcoaches.

 

De Fietsambassade Gent staat in voor het plaatsen en beheren van alle openbare fietsenstallingen in de Stad Gent. Daarnaast doen wij ook het beheer van verschillende fietsenparkings en staan wij in voor het weesfietsenbeheer in de Stad Gent. Dit alles doen we met een hart voor de Gentse fietser en in het kader van sociale tewerkstelling.

 

Op het secretariaat van het Fietsendepot werk je nauw samen met de planningsverantwoordelijke (leidinggevende) en de coördinator. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s die het terreinwerk uitvoeren.

 

Takenpakket

 • Permanentie : telefoon en klanten ontvangen
 • Diverse administratieve taken, onder meer opvolging van mailboxen en klachten, plaatsen van bestellingen, beheer huurders fietsparkeerplaatsen, schadeclaims opvolgen, …
 • Werkplanning opmaken en bijsturen
 • Ondersteunen van de operationele werking waarbij af en toe taken op het terrein een optie zijn
 • Afstemming met stadsdiensten, onderwijsinstellingen en andere overheden over fietsparkeren
 • Meehelpen aan de verdere ontwikkeling van fietsparkeren in Gent

 

Profiel en competenties

 • Je kunt vlot overweg met de computer en met programma’s zoals Outlook, Word en Excel
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je hebt een basiskennis Engels en Frans
 • Je bent erg klantgericht
 • Je ben flexibel ingesteld en kunt vlot overschakelen van de ene taak naar de andere
 • Je bent communicatief vaardig; zowel schriftelijk als mondeling
 • Je kunt zelfstandig als in team werken
 • Je werkt resultaatgericht, nauwgezet
 • Je neemt initiatief
 • Je hebt affiniteit met ‘fietsen’

 

Loon- en arbeidsvoorwaarden

 • Voltijds contract van onbepaalde duur, verwachte indiensttreding januari ‘22
 • Een voltijdse aanstelling met verloning op schaalniveau C1-C3 met inachtneming relevante anciënniteit (bruto maandloon C1 bij 3 jaar anciënniteit 2.139,98€) .
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 35 dagen verlof.
 • Je werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement (i.c. glijdende werktijdregeling).
 • Je bent bereid om sporadisch avond- of weekendwerk te verrichten

 

 

Uiterste datum om zich kandidaat te stellen: 10/10/2020

 

Selectieprocedure

 1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
 2. Schriftelijke proef op 15/10/2021 (thuisopdracht)
 3. Sollicitatiegesprek op 18/10/2021 (live of on-line)

 

Solliciteren: stuur je motivatiebrief en CV door naar sollicitatie.defietsambassade@stad.gent

Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Stijn Lewyllie (via stijn.lewyllie@stad.gent).

 

 

De Fietsambassade is geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.