Bond Beter Leefmilieu zoekt Financieel medewerker - boekhouder

Betaalde job Deeltijds Onbepaalde duur
Brussel
Miranda Vankerk
02 282 17 45
Solliciteren tot

contract 80% - onbepaalde duur 

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur-, milieu- en ruimteorganisaties. Samen met hen, met bredere sociale organisaties, met bedrijven en met onze overheden werken we aan haalbare en innovatieve oplossingen waarmee we onze gedurfde ambitie kunnen waarmaken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur, het milieu en het klimaat.  

Hou je van getallen die kloppen tot twee cijfers na de komma? Hebben resultatenrekeningen en balansen voor jou geen geheimen? Zijn rekenbladen jouw speeltuin? Ben je een kei in het analyseren en synthetiseren van getallen en zie je ook de realiteit achter die cijfers? Kan je zelfstandig taken opnemen en hou je er van om jouw financiële kennis in te zetten ter ondersteuning van de activiteiten van collega’s? Doorworstel je graag de kleine lettertjes van contracten en zie je in één oogopslag een fout? Solliciteer dan nu voor de functie Financieel medewerker - boekhouder. 

Wat ga je bij ons doen?

Financieel beheer en boekhouding

 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks financieel beheer; je bewaakt de financiële processen (bestelbonnen; aankoop- en verkoopfacturen; invoeren betalingen;...)
 • Je boekt de facturen en bankverrichtingen (analytische boekhouding met btw in online boekhoudpakket Exact). Minimum elk kwartaal is er ondersteuning en controle van het externe accountancykantoor.
 • Je coördineert de periodieke financiële en boekhoudkundige cycli (bijv. opmaak begroting; kwartaal-budgetcontrole; afsluiting jaarrekening).
 • Je ondersteunt bij de opmaak van de begroting; je voert de kwartaalcontroles uit (actuals; historieken; afschrijvingen; opmaak begrotingsaanpassingen; kwartaalafsluiting); je zorgt voor de afsluiting van de jaarrekening (samen met het boekhoudkantoor en de externe revisor, waar jij voor de revisorcontrole het aanspreekpunt voor bent).
 • Je schrijft de inhoudelijke toelichtingsnota’s bij de cijfers van de begrotingen, budgetcontroles en jaarrekening.
 • Je volgt de giften en legaten op.
 • Je zorgt voor financiële analyses, die, naast de boekhoudcijfers, ook de efficiëntie mee in rekening nemen (personeelsinzet; werktijd; enz.)
 • Op regelmatige basis presenteer je de financiën en de analyses aan het managementteam (directie en coördinatoren); de coördinatoren; het transitieteam en het bestuur. De begroting en de jaarrekening presenteer je aan de hele personeelsploeg.

Financieel activiteitenbeheer

 • Je volgt de financieel-administratieve kant van de projectwerking en activiteiten van A tot Z op: je ondersteunt collega’s bij de opmaak van een projectbegroting; je staat in voor de budgetcontrole, de afrekening bij de subsidiërende overheid of financierder; je volgt de financiële aspecten van de contractuele verbintenissen op. Dit doe je in samenwerking met de activiteitsverantwoordelijken. 

Financieel-administratieve taken

 • Je voert de administratieve taken uit die gepaard gaan met de periodieke financiële cycli. 
 • Je biedt ondersteuning bij de personeelsadministratie, bijvoorbeeld voor de opmaak van de fiscale fiches. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringspolissen en van de opvolging van schadegevallen.
 • BBL verhuurt werkplekken. Je bent verantwoordelijk voor de Terschikkingsovereenkomsten en betalingen van de huurders in het gebouw van BBL.
 • Je ondersteunt bij het afsluiten van contracten van diverse aard.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel archief. 

Met wie zal je samenwerken?

Als financiee medewerker / boekhouder maak je deel uit van een enthousiast team ondersteunende medewerkers, aangestuurd door de zakelijk directeur / coördinator ondersteunend team. Je bent de enige financieel medewerker in het team, maar je werkt organisatiebreed samen. De collega’s waar je het vaakst mee samenwerkt (financieel activiteitenbeheer), maken deel uit van het team transities (de coördinator; de stafmedewerker projectwerking en de beleidsexperten en projectmanagers, die zelf allemaal budgethouder zijn van hun activiteiten en projecten). Je rapporteert aan de zakelijk directeur.

Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, vind je op onze website www.bondbeterleefmilieu.be.

Financiën BBL

 • Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft +/- 40 medewerkers in dienst.
 • Een jaarwerking bestaat uit +/- 40 aantal activiteiten
 • De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de vzw wetgeving (dubbel boekhouden) en is analytisch (4 kostenplaatsen en 40 kostendragersl)
 • Per boekjaar zijn er +/- 1000  aankoopfacturen en +/- 400 verkoopfacturen
 • BBL is gemengd btw-plichtig.

Herken jij je in dit profiel?

 • Je hebt ervaring met dagelijks financieel beheer van bestelling tot betaling.
 • Je hebt ervaring met begrotingen, budgetcontroles, resultaatrekeningen en balansen. 
 • Je hebt ervaring met boekhouden of je hebt basiskennis en bent bereid je bij te scholen.
 • Je kan vlot werken met Google Speadsheets (formules; grafieken; draaitabellen;...).
 • Je kan cijfers snel analyseren en verliest de realiteit achter de cijfers niet uit het oog.
 • Je hebt een vlotte pen waarmee je de toelichtingsnota’s bij de cijfers schrijft.
 • Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken, neemt initiatief en bepaalt zelf je prioriteiten in functie van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.
 • Je bent sociaal vaardig. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je kan overweg met een gevarieerd takenpakket in een complexe organisatie.
 • Je kan vlot overweg met Google Workspace; boekhoudsoftware en CRM-systemen.
 • Kennis van payroll administratie is een pluspunt.

Ons aanbod

 • We bieden je een 80% contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 3.027 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.750 bruto.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
 • Je werkt in het centrum van bruisend Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,25/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen bij feestdagen op dinsdagen of donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via vorming.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op zondag 11 december 2022 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Financieel medewerker / boekhouder.

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 15 en 18 december. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op het kantoor van BBL op donderdag 22 december.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Miranda Vankerk, Zakelijk directeur, via miranda.vankerk@bblv.be of 02 282 17 45.

Bond Beter Leefmilieu wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar solliciteren@bblv.be of bel naar 02 282 17 20.