BioForum zoekt projectmedewerker landbouw

Betaalde job Deeltijds
Antwerpen
Solliciteren tot

BioForum Vlaanderen vzw, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding zoekt een projectmedewerker voor een 4/5 functie voor 6 maanden voor een lopend Europees onderzoeksproject (1/11/2020-30/4/2022). De kandidaat heeft kennis van landbouw en communicatie en interesse in biologische landbouw. 

Je staat in voor de verdere uitvoering van het project Diverimpact, een HOR2020 multi-actor project dat werkt rond diversificatie.

BioForum is casestudy leader in de casestudy rond samenwerking plant -dier. Ook de biologische landbouw in Vlaanderen specialiseert. Via deze casestudy onderzoeken we hoe via samenwerking tussen veehouders en telers met een eerder plantaardig areaal de diversificatie op het veld kunnen verhogen

Het project loopt bijna ten einde dus willen we nu focussen op communicatie van de opgedane kennis naar een brede groep van actoren. Daarnaast willen we ook een brede groep van actoren bewustmaken van de knelpunten op beleidsvlak die samenwerking moeilijk maken.

Je werkt nauw samen met de case study leader die jou aanstuurt en ondersteunt

Wat wordt van jou verwacht?

  • Communicatie opgedane kennis: naar een brede groep actoren via interviews, filmpjes en geschreven tekst.
  • Organisatie van een afsluitende studiedag
  • gesprekken met individuele en groepen van boeren over knelpunten op vlak beleid en wetgeving die samenwerking bemoeilijken.
  • Overleg met ambtenaren in functie van het wegwerken van de knelpunten, organiseren van terreinbezoeken met bevoegde ambtenaren.
  • Regionale meetings organiseren voor landbouwers.