Boost Je Buurt

Samen aan de slag voor het klimaat

Om de doelstellingen van een klimaatplan te behalen, hebben lokale besturen de medewerking van hun inwoners nodig. Hoe overtuigen ze hun burgers om zich te engageren? Met Boost je Buurt!

Boost je Buurt is een ontmoetingsdag die duurzaamheid tastbaar maakt, georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, lokale besturen en verenigingen.

Op die dag kunnen burgers zich verdiepen in de wereld van burgerinitiatieven en in duurzame thema’s zoals vlotte mobiliteit, een klimaatneutrale wereld, gezonde en lokale voeding, circulaire economie en een kwaliteitsvolle, groene leefomgeving. Ze vinden er alles wat ze nodig hebben om zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst: info over projecten waaraan ze kunnen meewerken, een netwerk aan nieuwe contacten en inspirerende talks waaruit ze ideeën kunnen putten.

Welk resultaat kan je als lokaal bestuur verwachten? Het klimaatplan dat nu op je bureau ligt, komt tot leven in het denken en doen van je inwoners. Daarvoor zorgen wij met een gevarieerd programma, boordevol mensen met jarenlange ervaring met geslaagde burgerprojecten. Als gemeente leg je de nadruk op de thema’s die jij belangrijk vindt en kan je bovendien tonen welke initiatieven je zelf neemt. 

Waarom Boost je Buurt?

  • Je creëert draagvlak voor duurzame initiatieven.
  • Je sensibiliseert inwoners op een laagdrempelige manier.
  • Je zet de voordelen van een duurzame, leefbare gemeente in de verf.
  • Je schetst een positief toekomstbeeld van een duurzame gemeente.
  • Je neemt burgers meenemen in je duurzame verhaal.
  • Er ontstaan nieuwe netwerken.

Maken we samen werk van jouw klimaatneutrale gemeente?

Nik Meeusen

Coördinator netwerk

02 282 17 41

0495 73 36 06

Breng Boost Je Buurt naar jouw gemeente!

Meer weten over Boost Je Buurt? Neem contact op met Nik Meeusen.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van