Voedselteams is een netwerk van lokale voedselteams en duurzame producenten. Via hun netwerk organiseren ze de directe verhandeling van duurzame streek- en seizoensvoeding.

Het netwerk ijvert voor de bevordering van een kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor de uitbouw van lokale economieën. De organisatie staat voor de belangen van consument én producent: een duurzame voeding en een duurzaam, levensvatbaar bedrijf. Ze willen een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de korte keten en alternatieve bedrijfsvoering en deze toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een breed publiek. De vzw staat voor een eerlijke landbouwpolitiek en wil deze visie uitdragen naar de overheid en het maatschappelijk middenveld.