De Natuurpuntafdelingen, werkgroepen en gidsengroepen van het arrondissement Turnhout hebben in 2018 de krachten gebundeld in Natuurpunt Kempen. Het doel is door gezamenlijke acties de onvervangbare Kempense natuur en landschap te bewaren, te waarderen en te beleven.