Linked.farm is een coöperatie die lokale korteketeninitiatieven wil helpen economisch haalbaar worden. Ze willen het voedselsysteem structureel veranderen om het eerlijker, gezonder en transparanter te maken.