Slim en flexibel elektriciteitsnet

Onze logge, vervuilende elektriciteitscentrales leveren gelijkmatig stroom. Zon en wind, de energiebronnen van de toekomst, niet. Om het licht te laten branden, moeten onze elektriciteitsnetten bijgevolg slim en flexibel worden. Ook de tariefzetting moet een dynamische invulling krijgen, om energiebesparing, vraagbeheer en hernieuwbare energie te bevorderen.

Lees hieronder meer over een slim en flexibel elektriciteitsnet.