De oude feestzaal is dringend aan vernieuwing toe.

Foto: Eva Heuts

Van feestzaal met betonrot naar de evenementenhal van de toekomst: zo speelt Izegem het klaar

De oude feestzaal is dringend aan vernieuwing toe.

Foto: Eva Heuts

De stad Izegem wist wat ze wilde: een nieuwe multifunctionele evenementenhal waar ook inwoners en verenigingen activiteiten kunnen organiseren, van beurzen voor 800 man tot verjaardagsfeesten voor 50 genodigden, en alles ertussenin. Een gebouw dat een topvoorbeeld is op het vlak van duurzaamheid, of het nu over energie, circulair bouwen of watergebruik gaat. Maar hoe begin je daaraan? VIBE hielp de stad om de plannen scherp te stellen.

In het West-Vlaamse Izegem kan je het kloppende hart van de stad zo aanwijzen. Je hebt er een site met het jeugdhuis, het cultureel centrum en het evenementengebouw: het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en genieten. Alleen, de oude feestzaal is dringend aan vervanging toe. Het gebouw werd er neergepoot in de jaren 70 – een geweldige tijd voor disco en flower power, iets minder voor de bouwsector. Beton was het modemateriaal van de dag, wat zich vijftig jaar later vertaalt in koudebruggen, betonrot en aftakeling.

Niet meteen iets wat je in je stadshart wil. Izegem besloot het gebouw te vervangen, en dat moest meteen goed gebeuren. Geen gebouw dat er hup pats moest staan. Wel een doordacht ontwerp, gericht op de toekomst.

Expertise gezocht, en gevonden

Hoe begin je daaraan? Zo’n gebouw zet je als stad niet elk jaar in de steigers. Daarom deed Izegem een beroep op de expertise van VIBE, de organisatie voor mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. Izegem en VIBE kwamen met elkaar in contact dankzij Bond Beter Leefmilieu, op de trefdag van Gemeente voor de Toekomst in Leuven.

Izegem en VIBE kozen voor een traject van drie werksessies, met het doel daarna een bestek klaar te hebben voor het nieuwe gebouw. Eva Heuts van VIBE: “Door corona moesten die sessies online doorgaan, maar dat heeft ons zeker niet tegengehouden. We gingen aan de slag met de verschillende betrokken diensten van de stad. De werkgroep bestond uit ambtenaren van de dienst ‘Stadsontwikkeling’ en de dienst ‘Vrije tijd’. Ook de twee schepenen van de betrokken diensten namen deel aan de werkgroep.”

“Op korte tijd is er veel gerealiseerd”, zegt Eva: “de drie werksessies waren voldoende om samen met de werkgroep de eisen scherp te stellen, de ambitie helder te krijgen en de selectie- en gunningscriteria vorm te geven. De deelnemers van de werkgroep weten intussen goed wat circulair bouwen inhoudt, en waarom het zo belangrijk is. Ook kennen ze enkele concrete voorbeelden. Voor de stad was het erg belangrijk dat het een voorbeeldgebouw zou worden op het vlak van energie, de akoestiek moest goed zitten en het moest onderhoudsvriendelijk zijn. Van onze kant konden wij hen overtuigen om ook rekening te houden met de ruimere omgeving en de principes van circulair en toekomstgericht bouwen.”

“Circulair bouwen is niet eenvoudig: het is een verhaal met heel wat technische aspecten. VIBE daagde ons uit om dit project ruimer te bekijken en inspireerde tegelijk met praktijkvoorbeelden. Dat maakte het project meteen een stuk bevattelijker zodat iedereen kon meepraten met kennis van zaken”, zegt Dieter Cardoen, lid van het klimaatteam van Izegem.

Trots op het resultaat

En het resultaat? Eva Heuts: “Het resultaat is een bestek waarop de stad en wij bijzonder trots zijn. Het is vernieuwend, laat opties open en garandeert tegelijk een hoog ambitieniveau op vlak van duurzaam bouwen. Duurzaamheidmeter GRO (ontwikkeld door Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid) zal als leidraad worden gehanteerd doorheen het hele proces, van de offerte tot en met de oplevering. GRO is een instrument om enerzijds de duurzaamheid op gebouwniveau te vergroten. Anderzijds vormt GRO een handleiding om tot een duurzamer ontwerp te komen. Zo is het niet alleen aan een architect maar aan teams van architecten én aannemers om samen een voorstel in te dienen. De ‘design & build-formule’ heet dat in het wereldje. Dat heeft het extra voordeel dat er meteen ook zekerheid is over de kostprijs van het gebouw.”

Acasus, het steunpunt voor duurzaam wonen en bouwen in West-Vlaanderen, stond VIBE bij tijdens de werksessies. Hun rol zal nog belangrijker worden in de volgende fase van het project: als GRO-expert begeleidt Acasus de gemeente verder bij de implementatie en beoordeling van de GRO-criteria bij de aanbesteding. 

“Er zijn verschillende aspecten van duurzaam bouwen waarmee de voorstellen punten kunnen winnen, afgestemd op de prioriteiten van de stad. Zoals energie, watergebruik of herbruikbaarheid van materialen. Dat de teams zo eigen accenten kunnen leggen, geeft hen ontwerpvrijheid. En als gemeente ben je zeker dat het gebouw dat er komt een algemeen niveau van duurzaamheid waarmaakt”, besluit Eva.

Deel 1 van de procedure (selectie van de kandidaten) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 juni. Het tweede deel (de manier van gunnen), komt op de gemeenteraad van 20 oktober.

“Dit hele traject is een leerproces geweest voor de stadsdiensten en schepenen, waardoor we ook in andere projecten in Izegem meer aandacht gaan hebben voor duurzaamheid”, besluit Dieter Cardoen.

VIBE Gemeente voor de Toekomst