Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Chemiereus Evonik beschermt mens en natuur met vooruitstrevende vergunningsaanvraag

Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Elk industrieel bedrijf dat op zoek is naar een vergunning moet hier een voorbeeld aan nemen. Een sterke aanvraag waar die met alle impact rekening houdt en deze remedieert is een belangrijk punt voor rechtszekerheid.

Bond Beter Leefmilieu diende zonet een positieve inspraakreactie in voor de hervergunning van speciaalchemieproducent Evonik. De Duitse chemiereus heeft zijn huiswerk grondig herzien, nadat een beroep van de milieubeweging eerder resulteerde in slechts een voorwaardelijke proefvergunning. “We zijn blij dat Evonik nu een vergunning aanvraagt die rekening houdt met  alle milieuimpact en maatregelen bevat om die stevig te reduceren. Zo hoort het! Een voorbeeld voor de sector.” stelt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. Ten laatste 14 september kan Evonik een definitieve vergunning verwachten. 

Op 23 december 2021 diende Bond Beter Leefmilieu tijdens het openbaar onderzoek voor de hervergunning van Evonik een 22-pagina’s tellend beroepschrift in. Over haar stikstofuitstoot, energie- en klimaatplan en het lozen van PFAS liet de speciaalchemiereus toen te veel onzekerheid bestaan. EVONIK luisterde naar deze bezwaren en paste haar dossier aan. Bond Beter Leefmilieu diende vervolgens een positiever bezwaarschrift in, dat de kritiek vernauwde naar een aantal pijnpunten, zoals de stikstofuitstoot van de warmtekrachtkoppeling-installaties (WKKs) en een ontbrekend klimaatplan. Mede wegens deze begrensde vooruitgang kende minister Demir in het najaar van 2022 een proefvergunning van 2 jaar toe, met tal van voorwaarden. Evonik dient nu een nieuwe vergunningsaanvraag in voor onbepaalde duur. 

Knappe vergunningsaanvraag 

Bond Beter Leefmilieu gaf zonet een positieve inspraakreactie voor de vergunningsaanvraag. Hoewel het  wringen wordt om het dossier binnen de limieten van het stikstofakkoord te houden, toont Evonik in haar milieueffectenonderzoek aan hoe zij de impact zal reduceren. In de toekomst kan ze de stikstofuitstoot verder verlagen door haar samenwerking met het warmtenet Ecluse 2. Die aansluiting stelt Evonik in staat om de WKKs, die vandaag de site van warmte voorzien, uit te faseren met zo’n 246.000 ton CO2-reductiewinst tot gevolg.

Vergunningen kunnen win-win zijn

Ten opzichte van de vorige milieueffectenrapport en de proefvergunning, werden tal van passages bijgewerkt, is de passende beoordeling (met natuur- en watertoets) uitgebreid uitgevoerd en heeft Evonik een klimaatplan toegevoegd aan de vergunningaanvraag, die intussen 2585 pagina’s telt. 

Dit is de eerste keer dat wij dit zien in een vergunningsaanvraag die van kop tot staart tot in de puntjes is uitgewerkt. Elk industrieel bedrijf dat op zoek is naar een vergunning moet hier een voorbeeld aan nemen. Een sterke aanvraag waar alle impact in kaart is gebracht en wordt geremedieerd is een belangrijk punt voor rechtszekerheid.” zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. 

Soms klinkt uit lobbygroepen de noodkreet dat juridische procedures en reglementeringen bedrijfsvergunningen onmogelijk zouden maken; zo voegden sectorfederatie essenscia en de Antwerp Declaration van begin dit jaar zich bij dit koor. Maar de positieve inspraakreactie van de milieubeweging bewijst het tegendeel: Evonik neemt haar verantwoordelijkheid, legt de lat hoog voor de volledige sector en toont aan Vlaamse industrie goede cijfers kan combineren met de ambitie om impact op de omgeving en de gezondheid tot een minimum te beperken. Ambitieuze vergunningsverlening in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord is dan ook de enige weg richting rechtszekerheid en een beter leefmilieu.