Themabeeld

Home > Milieu & gezondheid > Download: Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven

Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven

Op 22/06/10 licht energiereus E.ON in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo de plannen toe voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Het bedrijf zoekt daarbij naar een ‘herkansing’, nadat haar eerdere aanvraag was afgewezen en Vlaams minister-president Kris Peeters zich uitdrukkelijk heeft geëngageerd dat er geen steenkoolcentrale in Antwerpen zou komen. Bond Beter Leefmilieu wijst het project af. De geplande centrale zal jaarlijks 6,3 miljoen ton CO2 de lucht inblazen. Dit komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen wagens of 8% van de totale CO2 uitstoot in Vlaanderen.

Niet enkel de broeikasgassen vormen een probleem. Antwerpen is momenteel al een knelpuntregio op het vlak van luchtverontreiniging en fijn stof.

Bond Beter Leefmilieu zal dan ook samen met de andere grote milieuorganisaties Greenpeace, WWF en Natuurpunt bezwaar indienen tegen de milieuvergunningsaanvraag. Met dit modelbericht kan ook u bezwaar indienen tegen de plannen.

Publicatiedatum: 22-06-2010


Download:

   ???100622_ontwerpbezwaarschrift_eon.doc ??? 37KB